Výuka dospělých


Cizí jazyky tak trochu jinak…

Co nabízíme v ROLINU dospělým posluchačům?

 • cizí jazyky vyučujeme dle ROLINO metody® výuky;
 • výběr mezi výukou ANGLIČTINY, NĚMČINY, ŠPANĚLŠTINY a dalšími jazyky;
 • co nejrychlejší zvládnutí a pochopení gramatiky zvoleného cizího jazyka (gramatika je základ; bez ní se nedomluvíme, nebo jen nekulturně);
 • vytvoření dynamických stereotypů v jazyce; cílem je vytvoření situace, kdy stejně jako v češtině nemusíme přemýšlet o gramatice, ale pouze nad obsahem sdělení;
 • vybudování nástrojů komunikace, tj. natrénování okamžitých a pohotových reakcí;
 • aktivní zapojení posluchače během celé doby výuky a maximální využití času stráveného při výuce;
 • efektivnost výuky, kdy naprosto odpadá stres, tréma a strach posluchače z vyvolání, ale je odbourána i nepozornost posluchačů;
 • co nejdříve četba a práce s původními originálními texty;
 • následné začlenění komunikační metody;
 • naučíme Vás používat cizí jazyk v praxi a komunikovat v běžných situacích;
 • naši výuku oceňují jak úplní začátečníci a mírně pokročilí, tak i velmi pokročilí posluchači, kteří si chtějí „udělat pořádek“ v gramatice;
 • návaznost výuky v navazujících kurzech je vždy zajištěna;
 • nabízíme absolvovat nejdříve kurzy zaměřené více na gramatiku, aby se upevnily nástroje komunikace, a poté kurzy ryze konverzační (opačný postup by byl kontraproduktivní);
 • vlastní ROLINO učebnice zpracované našimi předními metodiky = ZDARMA;
 • vstupní/rozřazovací testy včetně konzultace s naším metodikem = vždy ZDARMA.