Zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás, stejně jako prvotřídní kvalita našich jazykových kurzů, prioritou. S Vašimi údaji pracujeme maximálně korektně, níže pro Vás popisujeme způsob, jakým s nimi naše společnost nakládá.

 

 1. Jak nás můžete kontaktovat?

Jsme společnost ROLINO, spol.s r.o., IČO: 47123605

Můžete nám napsat e-mail na adresu: rolino@rolino.cz,

případně nám poslat dopis na adresu:

Bratří Čapků 1884/10, Vinohrady, 101 00 Praha 10,

nebo nás navštívit na jakékoli naší pobočce, jejichž adresy najdete na stránce: http://www.rolino.cz/kontakty/.

Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

 

 

 1. Jaké základní informace o Vás zpracováváme a proč?
 • Identifikační údaje:

Vaše základní identifikační údaje (jméno, příjmení a datum narození), potřebujeme k tomu, abyste si u nás mohli objednat příslušný kurz a abychom my věděli, s kým uzavíráme smlouvu ne jeho provedení.

V případě, že u nás objednáváte kurz pro svého potomka, potom potřebujeme znát i jeho jméno a datum narození proto, abychom věděli, kdo má na kurz chodit a do jaké věkové kategorie jej máme zařadit.

 

 • Adresní údaje:

Vaše adresní údaje (název ulice, číslo popisné a PSČ) potřebujeme zaprvé jako součást Vaší identifikace (dle občanského zákoníku je totiž fyzická osoba identifikována svým jménem, bydlištěm a datem narození).

 

 • Kontaktní údaje:

Vaše kontaktní údaje (telefonní číslo a email) využíváme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat v případech, kdy je to nutné, např. pokud si něco zapomenete v učebně, případně nastane jakákoli změna v kurzu apod.

 

 • Informace o jazykové úrovni:

Před tím, než se přihlásíte na jakýkoli náš kurz, musíme zjistit Vaši jazykovou úroveň, abychom věděli, do jakého kurzu Vás podle obtížnosti můžeme zařadit.

 

 

 1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme s Vaším souhlasem a proč?
 • Informace o poruchách učení:

V případě, že máte Vy, nebo Vaše dítě, které navštěvuje náš kurz, poruchu učení, zaznamenáme si tuto skutečnost pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu. Důvodem pro uchovávání těchto informací je, že naši lektoři jsou speciálně vyškoleni pro zvládání poruch učení a díky informacím, které o ní mají, jsou schopni Vaši výuku, případně výuku Vašeho dítěte, maximálně zefektivnit a přizpůsobit.

 • Informace, že jsou některé Vaše děti sourozenci:

Jelikož poskytujeme slevy v případě, že k nám chodí více Vašich dětí, potřebujeme pro poskytnutí slevy vědět, které děti jsou sourozenci.

 • Informace o škole, kterou navštěvuje Vaše dítě:

Díky tomu, že dobrovolně uvedete, jakou školu Vaše dítě navštěvuje, můžeme si udělat lepší představu o jeho jazykové úrovni. Za léta naší praxe máme totiž už poměrně dobrý přehled o jazykové úrovni různých škol.

 • Email pro zasílání newsletteru:

Pokud nejste našimi klienty a přihlásíte se k newsletteru, budeme Vám zasílat informace a novinky týkající se našich kurzů, zajímavých akcí, kterých se účastníme a další informace, které souvisí s naší činností.

 

Jakýkoli svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nám napíšete email na adresu rolino@rolino.cz a uvedete, v jakém rozsahu svůj souhlas odvoláváte.

 

 

 1. Jaké další osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu?
 • Cookies:

Abychom Vám usnadnili a zpříjemnili orientaci na našich stránkách, zpracováváme i cookies. To jsou malé soubory, které si Váš počítač uloží a díky tomu si pak naše internetové stránky mohou pamatovat důležité informace z Vaší návštěvy (např. volbu jazyka, jakým způsobem procházíte naše webové stránky atp.). Cookies pomáhají jak Vám v pohodlném užívání stránek, tak nám v jejich vylepšování a zobrazování nabídek, které budou zajímavé přímo pro Vás.

Díky cookies je možné shromažďovat různé informace, mezi které patří třeba IP adresa; ID zařízení, ze kterého stránky prohlížíte; typ prohlížeče; informace o prohlížení; Vaše reakce na reklamy; aktivity na webových stránkách apod.

Informace získávané prostřednictvím cookies jsou různé podle účelu daných cookies. Více si o nich můžete přečíst dále zde.

Nastavení sledování a ukládání cookies můžete změnit přímo ve Vašem prohlížeči.

 • Fotografie:

V rámci akcí a kurzů, které pořádáme, také fotíme. Nikoho nenutíme, aby se nechal vyfotit, pokud je Vám to nepříjemné, vždy můžete odejít nebo se otočit. Pokud byste našli nějakou fotografii, na které jste vyfoceni a vyloženě by Vám vadila, neváhejte se na nás obrátit a budeme se snažit Vám vyjít maximálně vstříc s dalším postupem.

 • Email k zasílání newsletteru:

Pokud jste naším studentem či žákem, případně jste od nás objednali nějaký kurz, máme zájem s Vámi dále zůstat v kontaktu, a proto Vám můžeme čas od času poslat tzv. obchodní sdělení, což jsou informace a novinky týkající se našich kurzů, zajímavých akcí, kterých se účastníme a další informace, které souvisí s naší činností.

Zasílání newsletteru můžete buď předem nebo kdykoli v průběhu zrušit.

 

 1. Komu Vaše osobní údaje předáváme?
 • Informace o procházení stránek pro nás zpracovává Google, Inc., a to pomocí nástroje Google Analytics, který díky cookies (viz výše) umožňuje měření a vyhodnocování způsobu užívání našich webových stránek.
 • Vaše údaje můžeme předat i našim externím lektorům, aby věděli, kdo jim na lekci přijde a co a jak Vás, případně Vaše děti, mají učit. Těmto osobám jsou osobní údaje sděleny jen v takovém rozsahu, který je nutný pro doručení Vámi objednaného zboží.
 • Některé údaje o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (jako např. marketingoví poradci, účetní apod.), nicméně nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme.

Nemusíte se ničeho bát, Vaše údaje jsou u nás v bezpečí.

 

 

 1. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
 • Informace o kurzu, který jste absolvovali Vaše údaje si uchováváme po dobu 5 let. Po takovou dobu je uchováváme z toho důvodu, že se nám často stává, že se naši žáci a studenti po několika letech vrací a my tím pádem můžeme plynule navázat na absolvovanou výuku. Zároveň si tyto údaje uchováváme proto, abychom mohli řádně vyřizovat reklamace a reagovat na Vaše případné stížnosti.
 • Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají zákony. Například faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let.

 

 

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?
 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké konkrétní osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávnění, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
 •  Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. uvedená povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví atd.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
 •  Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
 1. pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
 2. jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování; pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
 1. pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.

 

 • Právo na přenositelnot údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.

 

 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 1. Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Samozřejmě! Veškeré Vaše osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně našich zásad ochrany osobních údajů, můžete nám napsat na email rolino@rolino.cz. Může se stát, že tyto podmínky budeme občas aktualizovat, tudíž doporučujeme, abyste se na tuto stránku čas od času podívali.