ROLINO metoda®


Cizí jazyky tak trochu jinak…

Co to je ROLINO metoda® výuky?

= JEDNOTNÁ UNIKÁTNÍ KONCEPCE VÝUKY

 • vhodná pro začátečníky i pokročilé;
 • vede posluchače krok za krokem s cílem co nejrychleji komunikovat v daném cizím jazyce;
 • zapojuje do výuky celý mozek, tj. maximálně využívá kapacity obou mozkových hemisfér;
 • aktivuje synergické myšlení;
 • posiluje dlouhodobou paměť a koncentraci;
 • respektuje zásady neurolingvistického programování;
 • trénuje mozek a motivuje posluchače ke vzdělání;
 • maximálně využívá čas strávený studiem;
 • startuje proces, jak SE SPRÁVNĚ UČIT.

Obecné principy

ROLINO metoda® výuky naučí v cizím jazyce KOMUNIKOVAT každého ve velmi krátké době. Dosahuje toho tím, že student při výuce mimo dalších aktivit také hodně „mluví a mluví“, a proto začíná v cizím jazyce rovněž „myslet“ – a o to především jde!

ROLINO metoda® výuky se dá jednoduše aplikovat na žáky MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, ale rovněž tak i na vysoké manažery, kdy styly výuky se samozřejmě přizpůsobují typu studenta, jeho věku a znalostem, ale obecné principy zůstávají vždy zachovány:

 • přehledné a logické vysvětlení gramatiky jazyka tam, kde je to nezbytné;
 • rytmizace slova s vytvářením dynamických stereotypů a jejich ukládání do podvědomí;
 • zapojení co nejvíce smyslů;
 • myšlenkové mapování, využití chunkingu, asociací, vizualizace, prvků dramaterapie i muzikoterapie;
 • systém návaznosti jednotlivých kroků včetně principu „sněhové koule“;
 • aktivace práce celého mozku a vždy přítomná dobrá nálada!!!

ROLINO metoda® výuky je uznávanou metodou mezi jazykovými odborníky a je opatřena registrovanou ochrannou známkou.

Jako vzdělávací instituce je Jazykové studio ROLINO držitelem AKREDITACE MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dle § 26 Zákona č. 563/2004 Sb.