Výuka dětí


Cizí jazyky tak trochu jinak…

Cizí jazyky pro děti od 4 let až po maturanty

  • Jazykovém studiu ROLINO vyučujeme cizí jazyky děti od 4 let až po maturanty ROLINO metodou® výuky.
  • u jazyka anglického a německého používáme při výuce vlastní řady ROLINKO učebnic (více zde). Ostatní cizí jazyky – jako např. španělštinu, ruštinu, čínštinu atd. – vyučujeme dle učebnic dostupných na našem trhu.
  • veškerá výuka je založena na komunikativním způsobu výuky a psychologii cviku. Jedná se o kombinaci hry, konverzace a drilových cvičení.
  • děti se nejprve seznamují v cizím jazyce s tím, co by měly znát ve své mateřštině, a při širokém spektru vjemů a mnoha herních aktivitách si upevňují nové vědomosti naprosto přirozeně. Učí se reagovat na každodenní situace – pozdravit a rozloučit se, představit se, omluvit se, poprosit a poděkovat, zeptat se na cestu, nakupovat, popsat danou situaci, hbitě zareagovat na podnět apod. – využívá se aha-efektu, hraní rolí (role play) atd. S věkem dětí roste i odborná náročnost učiva – a to až po maturitní ročníky.
  • způsob výuky vytváří pro žáky velmi silný motivační prostředek, který vede ke zvýšení úspěšnosti ve výuce cizích jazyků. Lektoři, kteří jsou soustavně proškolováni, se snaží individuálním přístupem podporovat tvůrčí myšlení a iniciativu žáků.
  • výuka probíhá po celý školní rok a návaznost v dalších letech je vždy zajištěna.
  • žáci jsou zařazeni ve skupinkách po 5 až 7 podle svého věku a pokročilosti, proto může být ke každému zachován zcela individuální přístup (starší žáci mohu být ve skupinkách po 8, vždy schvaluje metodik Rolina).
  • unikátní řady ROLINKO učebnic a další výukové materiály jsou zpracovány pro jednotlivé věkové a pokročilostní kategorie a jsou vždy zahrnuty v ceně školného.
  • při omluvené absenci žáka nabízíme možnost náhradních hodin.