Lektoři


Jazykové studio ROLINO si své lektory pečlivě vybírá. Každý jednotlivec je součástí našeho týmu a jako tým se také prezentujeme veřejnosti, proto si jednotlivé články našeho týmu pečlivě vybíráme.

Naši lektoři musejí nejprve projít vstupním jazykovým testem, kde je pouze 30% úspěšnost, dále musí každý lektor absolvovat školení na naši metodiku, tedy ROLINO metodu® výuky, s našimi hlavními metodiky, ale ani to není záruka stát se lektorem v Jazykovém studiu ROLINO, náš styl výuky je pro lektory velmi náročný a ne každý na to má správné předpoklady. Proto během školení opustí dobrovolně či nedobrovolně další  část potencionálních lektorů. Zůstanou pouze ti nejlepší a pouze s takovými má Jazykové studio ROLINO zájem zahájit spolupráci.

Lektoři absolvují  další průběžná školení, aby se vždy zaručila kvalita výuky.

Díky podrobnému školení vyučují všichni lektoři v Rolinu jednotným stylem. Lektoři jsou proškolováni také na různé specializace: výuka dospělých, výuka předškolních dětí, výuka studentů, práce s žáky s SPU (specifické poruchy učení – především dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a mnoho dalších…

Lektoři u výuky dětí

  • výuka probíhá v malých homogenních skupinkách max. po 7 žácích, proto má lektor možnost individuálního přístupu
  • lektoři jsou proškoleni, aby zvládli výuku malých předškolních dětí až po maturanty, kdy každá skupinka má svá specifika
  • lektor rozpozná žáky s SPU a věnuje jim zvláštní přístup
  • u výuky dětí jsou z pravidla stejní lektoři po celý školní rok a snažíme se, aby zůstali i v dalších letech
  • každoročně procházejí lektoři několika metodickými školeními, aby byla vždy zaručena kvalita výuky
  • lektoři záměrně často mění aktivitu v hodině, aby žák udržel maximální pozornost a čas strávený při výuce byl maximálně využit
  • každý lektor zná vždy přesně harmonogram dané výuky

Lektoři jsou neustále v kontaktu s hlavními metodiky, kdy mohou řešit konkrétně jednotlivé žáky a popřípadě jim nabídnout vhodnější typ kurzu. V hodinách jsou také prováděny nepravidelné hospitace, čímž držíme kvalitu výuky na té nejvyšší možné úrovni.

Chcete se stát členy našeho týmu? Více info zde…