Reference


Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D


„Kurzy se vyznačovaly vysokou kvalitou výuky, přístup lektora byl příkladný, výukový postup byl uzpůsoben individuálním potřebám žáka, čímž byl zajištěn jeho jazykový pokrok. Kurz zvýšil sebedůvěru žáka v oblasti jazykového vzdělávání, obnovil jeho radost při výuce jazyků.“

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D, PedF UK, Katedra speciální pedagogiky

Mgr. Milena Šebestová


„Jazyková výuka v Rolinu je skvělá. Výsledky se u mého syna, Jakuba, dostavily už za pár týdnů, kdy začal na jaře 2016 lekce anglického a německého jazyka navštěvovat. Oceňuji zcela mimořádný přístup lektorů, jejich zájem o studenty a pochopení individuálních potřeb jednotlivých žáků. Zcela unikátní je metoda výuky, vlastní studijní materiály, návaznost kurzů, motivovanost vyučujících, aplikace moderních trendů ve vyučování a zajištění jeho efektivity. Komunikace s lektory a vedením jazykového studia je výborná; Rolino lze jen doporučit! “

Mgr. Milena Šebestová

Ing. Jana Hamáčková


„Obě mé dcery v Jazykovém studiu ROLINO  studují od první třídy ZŠ. Nyní již chodí na gymnázium, ale výuku v ROLINO navštěvují stále. Jedna z dcer strávila 10 měsíců na střední škole ve Velké Británii. Díky kvalitní přípravě na kurzech v ROLINO výuku v zahraničí bez problémů zvládla. V současné době se připravuje ve studiu ROLINO na zkoušku FCE a plánuje, že jednou bude v této jazykové škole učit 🙂 Druhá dcera v ROLINO začala studovat původně angličtinu. Později, na gymnáziu, měla problém s němčinou, tak nyní studuje v ROLINO německý jazyk a problémy ve škole zmizely. Z pohledu rodiče oceňuji v ROLINO návaznost kurzů, kvalitní lektory, individuální přístup ke studentům, schopnost naučit děti gramatiku, ale i schopnost studenty rozmluvit.“

Ing. Jana Hamáčková

Bc. Markéta Hradecká


„Moje dvě děti ve věku 8 a 10 let začaly navštěvovat jazykové kurzy Rolino (anglický jazyk) minulý rok na doporučení kamarádky, která měla s kurzy výborné zkušenosti. Ačkoliv angličtinu používám dennodenně ve své profesi průvodkyně, vždy jsem bojovala s nedostatkem času na pravidelné opakování a zkoušení dětí (a také s přípravou na jejich školní písemné práce). Ovládám 2 světové jazyky a moc dobře vím, že studium jazyků není jen o konverzaci, poslouchání rodilých mluvčích atd. Je to i o drilu a osvojení si gramatických pravidel daného jazyka neustálým opakováním. A v tomto případě se Rolino velmi osvědčilo. Před rokem se moje děti bály vytvořit samostatně větu. Nyní po roce studia (1x týdně 2hod výuky) tvoří věty v různých časech a nebojí se s cizím jazykem pracovat. Vyslovují nahlas a zřetelněji než dříve. Ve studiu v Rolinu budou pokračovat i příští rok a doufám, že se za pár let přihlásí i na další světový jazyk (němčinu, případně bychom měli zájem i o skupinovou výuku ruštiny pro školní děti, která zatím otevřená není).“

Bc. Markéta Hradecká

Ing. Dominika Dominiková


„Jsem maminkou 4 dětí a všechny navštěvují Jazykové studio ROLINO již od 4 let. Jazykové studio dává dětem velmi dobrý základ pro zvládnutí znalosti angličtiny. Velmi oceňuji především návaznost učebnic, malé skupinky a kvalitu lektorů. Vždy mi každý rok vyhovuje individuální přístup při zařazování dětí do příslušné skupinky (jak z hlediska znalostí, tak z hlediska časových možností). Určitě kurzy doporučuji.“

Ing. Dominika Dominiková

Mgr. Hana Kuncová


„Do Rolina jsem dceru přihlásila ve 4 letech a po třech letech můžu říct, že má dcera má větší slovní zásobu anglických slovíček než žák 3. či 4. třídy ZŠ. Děti se intenzivně učí v malých skupinkách, max. po 7 dětech. Jako rodič jsem měla obavy, že dceru v tak nízkém věku nebude výuka jazyka bavit, ale mýlila jsem se. Díky vysoce kvalifikovaným lektorům, kteří se snaží malé děti angličtinou zaujmout, je výuka pro tyto děti vedena intenzivně hravou formou. Dítě získá i motivaci se cizí jazyk učit. Rolino metoda výuky každopádně trénuje mozek dítěte a i v dalších směrech mozek dítěte rozvíjí, a to nejenom jeho IQ, ale i sociální inteligenci dítěte. V Rolinu dítě nejenom získá motivaci, proč se má učit cizí jazyk, ale i proč má ve studiu nadále pokračovat. Rolino doporučuji i pro děti, které jsou diagnostikovány jako SPU, …. Doporučuji i hravá letní soustředění o prázdninách.“

Mgr. Hana Kuncová, advokátní kancelář

RNDr. Hana Pokorná


„Výuka anglického a německého jazyka Jazykového studia ROLINO se vyznačuje promyšlenou koncepcí a individuálním přístupem k jednotlivým studentům. Kvalitní lektoři dokáží motivovat studenty k dobrým výkonům a vzbuzovat v nich radost z úspěchu. Oceňovala jsem, že k tomu využívali například každoroční závěrečné konverzační soutěže v jednotlivých třídách, kterých se studenti rádi účastnili.“

RNDr. Hana Pokorná, ředitelka EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s.

Martin Sýkora


„V jazykovém studiu Rolino studují mé tři děti již od 4 let věku. Velice oceňuji unikátní studijní materiály zohledňující jazykovou úroveň dítěte, a také zajištění návaznosti výuky. Rád bych zdůraznil výuku „drilem“, to jest hlasité opakování běžných frází a tím vzniklé fixace v podvědomí – pro jazykové studium Rolino tak typické. Rovněž komunikace a vstřícnost vedení jazykového studia Rolino je, řekl bych, nadstandartní. Díky kvalitní výuce nám prakticky odpadá příprava na školní angličtinu a syn se bez problémů dostal na výběrové osmileté jazykové gymnázium. Prošli jsme více jazykových programů a s čistým svědomím můžu toto jazykové studio Rolino doporučit všem ostatním.“

Martin Sýkora, Area Sales Manager vybavení HEAD

 

Dr. Alice Žertová, MBA


„S jazykovým studiem ROLINO mám opravdu dobré a bohaté zkušenosti. Nejprve nastoupily na výuku děti – vždy hned, když jim byly 3 roky, zapojily se do výuky angličtiny a kurzy i samotné lektory opravdu milovaly. Výsledky se dostavily o pár let později, kdy pro ně nebyl problém komunikovat v angličtině. Obě děti absolvovaly úspěšně roční stáž na Highschool v USA. Pár let po začátcích s angličtinou získaly v Rolinu i základy němčiny, z kterých těží dodnes na střední škole.

    Syn se rozhodl ještě rozšířit své jazykové znalosti a stal se frekventantem individuální výuky čínštiny.

   Po dobrých výsledcích svých dětí jsem se jako chronický začátečník v němčině i angličtině rozhodla absolvovat intenzivní kurzy – nejprve angličtiny a s časovým odstupem i němčiny. Po celoživotním učení se jazyků jsem po absolvování těchto kurzů začala opravdu “mluvit”. Drilovací metoda výuky mi velmi vyhovovala. Jazykové studio ROLINO mohu vřele doporučit.“

Dr. Alice Žertová, MBA

Filip Matějka


„Do Jazykového studia Rolino jsme dceru přihlásili od 4. třídy ZŠ, poté co jsme zjistili, že běžná výuka angličtiny na ZŠ nespňuje naše rodičovské představy a chtěli jsme aby dcera v AJ zásadně pokročila . Kombinace výborné lektorky a malé skupinky žáků, která vede k intenzivní výuce a pozornosti lektora ke každému žákovi, nese své výsledky. Rolino je promyšleno až do takového detailu, že žáci nesedí v lavicích jako ve škole, ale jejich lavice jsou do půlkruhu v těsné blízkosti lektora, aby byl kontakt se žáky bezprostřední. Po necelých 2 školních ročnících v Rolinu se její angličtina radikálně zlepšila a v modelových přijímacích testech na víceleté gymnázium začala dosahovat stejných výsledků, jako spolužáci z vedlejší třídy ZŠ zaměřené na intenzivní výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Kdyby měla méně jiných kroužků, dali bychom ji do Rolina i na druhý jazyk, což do budoucna zřejmě uděláme. Rolino není levné, ale je velmi kvalitní. Řečeno slovy hrdiny filmu Pulp Fiction: “This is a little bit more expensive, but when you take it, you know where that extra money go” :-)“

Filip Matějka

Karolína Boučková


„Do Rolina chodím již pátým rokem. Rodiče totiž říkali, že na základní škole se angličtinu moc dobře nenaučím, a proto mě mamka na doporučení kamarádky přihlásila do Rolina. Dnes jsem za to moc ráda, s výukou angličtiny v Rolinu jsem velmi spokojená a to i proto, že máme skoro celou dobu stejnou a výbornou paní učitelku. Díky výuce v Rolinu jsem zvládla i zkoušky z angličtiny při přijímačkách na osmileté gymnázium.
Jsem ráda, že jsme v Rolinu malá skupinka, a tak nás paní učitelka zná všechny velmi dobře, má tak na nás víc času a je i dobré, že každý rok navazujeme učivem na předchozí rok (třeba s gramatikou). Chodím do Rolina moc ráda, do našeho kurzu totiž chodí téměř pořád stejné děti, se kterými jsem před pěti lety začínala.
Do Rolina budu chodit dál, protože mi to moc pomáhá při hodinách angličtiny ve škole a učíme se i zábavnou formou, posloucháme písničky a překládáme si texty. V Rolinu asi začnu letos chodit i na němčinu, protože ji na gymplu budu mít od příštího roku, a tak bych chtěla mít zase nějaký „náskok“. Příští rok sem začne chodit i moje mladší sestra Natálie.

Rolino bych tedy každému doporučila…:-)“

Karolína Boučková, studentka gymnázia Voděradská

Ing. Vilém Moravec


„Syn začal navštěvovat Rolino ve druhé třídě jako absolutní začátečník. Nyní, když vychází základní školu, tak se anglicky již krásně domluví a to konverzačně i písmem. Velkým pozitivem je výuka v malých kroužcích s individuálním přístupem, kdy si děti vytvoří s lektorem přátelský vztah, který je motivuje a nenásilnou formou tak vstřebávají cizí jazyk (jaký rozdíl v utrápenosti výuky na základní škole…).

V docházce do Rolina budeme pokračovat, dalším cílem je zkouška FCE. “

Ing. Vilém Moravec

Jana Křivánková


„Syn navštěvuje kurz německého jazyka od první třídy již pátým rokem. Naše rodina má s výukou v Rolinu několikaleté zkušenosti, takže moje volba byla jasná. Žáci jsou ve třídách po malých skupinkách a tak je zajištěn individuální přístup lektora ke každému   žákovi. Na synovi je vidět při našich výjezdech do zahraničí, jak se rok od roku zlepšuje a nebojí se jednoduché konverzace. Z mé osobní zkušenosti je systém drilovací metody Rolino ve svém důsledku nejen účinný, ale i zábavný. “

Jana Křivánková

Ing. Dana Huňková


„Již se Vám někdy stalo, že případné nezaplacení jazykového kurzu by Vaše dítě považovalo za trest? Nám ano – v Rolinu. Promyšlená, drilová a zároveň hravá koncepce spolu s výbornou komunikací a vstřícností všech kolem Rolina to dokázala. Nebylo to však pouze o nadšení a chtění, ale účast v kurzech mým synům a neteři velmi pomohla i při výuce na základní a později střední a vysoké škole. Bez problémů složili maturitní zkoušku a získali mezinárodní certifikáty z anglického jazyka. Podobné zkušenosti se studiem Rolino mají i mí přátelé, kterým jsem kurzy pro jejich děti doporučila. “

Ing. Dana Huňková

Renata Hofmanová


„Přestože všechny moje 3 dcery navštěvovaly ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, zdála se mi školní znalost Aj jako velice nedostatečná. Díky výbornému přístupu lektorů ROLINA se, již po absolvování prvních týdnů výuky, angličtina holek zlepšila. Co mě ale překvapilo nejvíc, že se na Aj děti začaly doslova těšit! 🙂 Vyzdvihla bych velkou přehlednost učebnic a malé výukové skupinky dětí.

Po letech, už bylo jen třešničkou na dortu, složení zkoušky FCE nejstarší dcery na bilingvním gymnáziu. Nyní se už i mladší dcera (12let) také připravuje na zkoušku FCE, na osmiletém gymnáziu, kam se bez problémů i díky ROLINU dostala.“

Renata Hofmanová

Julie Rimarčíková


„Do kurzu jsem se přihlásila, jelikož jsem chtěla složit zkoušku FCE. Na základní škole jsem navštěvovala rozšířenou výuku angličtiny s rodilým mluvčím, avšak na gymnáziu tato možnost nebyla. V Rolinu jsem byla zařazena do malé skupiny, která se zaměřuje na přípravu ke zkoušce. Paní lektorka byla velmi přátelská a vždy ochotná vysvětlit mé nedostatky v gramatice 🙂 Bohužel z časových důvodů jsem musela tento školní rok výuku přerušit, avšak těším se na pokračování v příštím roce. Rolino mi v tomto směru vyhovělo.“

Julie Rimarčíková