Historie firmy


Historie společnosti ROLINO

Jazykové studio ROLINO je ryze česká firma. Založena byla v roce 1992 manžely Novotnými jako společnost s r.o. Počátky firmy však sahají až do roku 1989, kdy paní Ing. Libuše Novotná získala od tehdejšího národního výboru povolení k vedlejší pracovní činnosti, kterou byla právě výuka cizích jazyků. Vyučovala jak děti tak dospělé posluchače, ale již tehdy pro ně připravovala mnoho vlastních výukových materiálů, které stále rozšiřovala a aktualizovala v návaznosti na výsledcích a pokrocích svých studentů. Sama absolvovala část svého vzdělání převážně v německém jazyce, kdy se setkala s mnoha progresívními metodami výuky včetně drilu.

S otevřením hranic se zájem o výuku cizích jazyků několikrát zvýšil, a proto se v roce 1992 manželé Novotní rozhodli založit Jazykové Studio ROLINO (ROman a LIbuše NOvotných).

Od prvopočátku se v JS ROLINO vyučovalo podle metody, jejíž autorkou je právě Libuše Novotná. Ta si postupně vytvořila tým velmi kvalitních pedagogů, které do tajů ROLINO metody® výuky zasvětila. Pod jejím vedením tento tým odborníků spolu s ní dále pracoval na rozvoji výukových materiálů jak pro výuku dětí tak i dospělých. Mimo tištěných učebnic a nejrůznějších výukových publikací a pomůcek se již natočily i jazykové video kurzy a jazykové audiosoubory, které pomáhají zejména samoukům zvládnout komunikaci v angličtině a němčině.

Část v JS ROLINO vytvořených výukových materiálů – především pro výuku angličtiny a němčiny – lze zakoupit v e-shopu – zde.

Další částí edičních plánů JS ROLINO jsou tzv. ROLINO učebnice, které jsou určeny pro výuku cizích jazyků dětí a dospělých v ROLINO kurzech při prezenčním či distančním studiu. Tyto výukové materiály jsou neprodejné, neboť každý žák či student JS ROLINO dostává tyto materiály v rámci svého kurzu zcela zdarma.

JS ROLINO se nejčastěji vyučuje angličtina, němčina a španělština, proto jsou pro tyto cizí jazyky vytvořeny ROLINO učebnice pro různé věkové i znalostní úrovně. Podle dostupných učebnic na našem trhu se v JS ROLINO vyučuje i mnoho dalších cizích jazyků, např. i včetně ruštiny a čínštiny, o které v posledních letech zájem stoupá.

Místem konání vzdělávacích programů jsou především učebny JS ROLINO v Praze 2, 3, 6, 10 a dále učebny v MŠ a ZŠ Mnichovice, atd. V rámci firemního vzdělávání dospělých posluchačů dojíždí lektoři JS ROLINO po celé České republice.

Velmi často naši prezenční výuku navštěvují jak samotní rodiče, tak také zároveň jejich vlastní děti. Mezi dětmi se časem vžil pojem ROLINKO, takže jdou-li na výuku děti, obvykle říkají, že „jdou do Rolinka“. Proto se s tímto názvem můžete u nás rovněž setkat.

Kromě výuky cizích jazyků dětí a dospělých se JS ROLINO zabývá mnoha dalšími aktivitami, které s cizími jazyky úzce souvisí.

JS ROLINO je tedy více než 20 let poskytovatelem kurzů jazykového vzdělávání pro dětské i dospělé posluchače. Při svých vzdělávacích a publikačních aktivitách spolupracuje především s PedF UK v Praze, dále s mnoha ZŠ, SŠ a VŠ z celé ČR, Klubem ekologické výchovy, Somatopedickou společností a dalšími institucemi. Za dobu svého působení v oblasti jazykového vzdělávání si vytvořilo odborný profil, založený na výzkumu a ověřování vzdělávacích technik v rámci tuzemských a zahraničních projektů. Dlouhodobě spolupracuje s PedF UK na projektech v rámci Fondu Rozvoje vysokých škol, Grantové agentury UK v Praze a Mezinárodního visegrádského fondu.