Výuka dětí

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D


„Kurzy se vyznačovaly vysokou kvalitou výuky, přístup lektora byl příkladný, výukový postup byl uzpůsoben individuálním potřebám žáka, čímž byl zajištěn jeho jazykový pokrok. Kurz zvýšil sebedůvěru žáka v oblasti jazykového vzdělávání, obnovil jeho radost při výuce jazyků.“

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D, PedF UK, Katedra speciální pedagogiky

Mgr. Milena Šebestová


„Jazyková výuka v Rolinu je skvělá. Výsledky se u mého syna, Jakuba, dostavily už za pár týdnů, kdy začal na jaře 2016 lekce anglického a německého jazyka navštěvovat. Oceňuji zcela mimořádný přístup lektorů, jejich zájem o studenty a pochopení individuálních potřeb jednotlivých žáků. Zcela unikátní je metoda výuky, vlastní studijní materiály, návaznost kurzů, motivovanost vyučujících, aplikace moderních trendů ve vyučování a zajištění jeho efektivity. Komunikace s lektory a vedením jazykového studia je výborná; Rolino lze jen doporučit! “

Mgr. Milena Šebestová

Ing. Jana Hamáčková


„Obě mé dcery v Jazykovém studiu ROLINO  studují od první třídy ZŠ. Nyní již chodí na gymnázium, ale výuku v ROLINO navštěvují stále. Jedna z dcer strávila 10 měsíců na střední škole ve Velké Británii. Díky kvalitní přípravě na kurzech v ROLINO výuku v zahraničí bez problémů zvládla. V současné době se připravuje ve studiu ROLINO na zkoušku FCE a plánuje, že jednou bude v této jazykové škole učit 🙂 Druhá dcera v ROLINO začala studovat původně angličtinu. Později, na gymnáziu, měla problém s němčinou, tak nyní studuje v ROLINO německý jazyk a problémy ve škole zmizely. Z pohledu rodiče oceňuji v ROLINO návaznost kurzů, kvalitní lektory, individuální přístup ke studentům, schopnost naučit děti gramatiku, ale i schopnost studenty rozmluvit.“

Ing. Jana Hamáčková

Ing. Dominika Dominiková


„Jsem maminkou 4 dětí a všechny navštěvují Jazykové studio ROLINO již od 4 let. Jazykové studio dává dětem velmi dobrý základ pro zvládnutí znalosti angličtiny. Velmi oceňuji především návaznost učebnic, malé skupinky a kvalitu lektorů. Vždy mi každý rok vyhovuje individuální přístup při zařazování dětí do příslušné skupinky (jak z hlediska znalostí, tak z hlediska časových možností). Určitě kurzy doporučuji.“

Ing. Dominika Dominiková

Mgr. Hana Kuncová


„Do Rolina jsem dceru přihlásila ve 4 letech a po třech letech můžu říct, že má dcera má větší slovní zásobu anglických slovíček než žák 3. či 4. třídy ZŠ. Děti se intenzivně učí v malých skupinkách, max. po 7 dětech. Jako rodič jsem měla obavy, že dceru v tak nízkém věku nebude výuka jazyka bavit, ale mýlila jsem se. Díky vysoce kvalifikovaným lektorům, kteří se snaží malé děti angličtinou zaujmout, je výuka pro tyto děti vedena intenzivně hravou formou. Dítě získá i motivaci se cizí jazyk učit. Rolino metoda výuky každopádně trénuje mozek dítěte a i v dalších směrech mozek dítěte rozvíjí, a to nejenom jeho IQ, ale i sociální inteligenci dítěte. V Rolinu dítě nejenom získá motivaci, proč se má učit cizí jazyk, ale i proč má ve studiu nadále pokračovat. Rolino doporučuji i pro děti, které jsou diagnostikovány jako SPU, …. Doporučuji i hravá letní soustředění o prázdninách.“

Mgr. Hana Kuncová, advokátní kancelář

RNDr. Hana Pokorná


„Výuka anglického a německého jazyka Jazykového studia ROLINO se vyznačuje promyšlenou koncepcí a individuálním přístupem k jednotlivým studentům. Kvalitní lektoři dokáží motivovat studenty k dobrým výkonům a vzbuzovat v nich radost z úspěchu. Oceňovala jsem, že k tomu využívali například každoroční závěrečné konverzační soutěže v jednotlivých třídách, kterých se studenti rádi účastnili.“

RNDr. Hana Pokorná, ředitelka EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s.

Martin Sýkora


„V jazykovém studiu Rolino studují mé tři děti již od 4 let věku. Velice oceňuji unikátní studijní materiály zohledňující jazykovou úroveň dítěte, a také zajištění návaznosti výuky. Rád bych zdůraznil výuku „drilem“, to jest hlasité opakování běžných frází a tím vzniklé fixace v podvědomí – pro jazykové studium Rolino tak typické. Rovněž komunikace a vstřícnost vedení jazykového studia Rolino je, řekl bych, nadstandartní. Díky kvalitní výuce nám prakticky odpadá příprava na školní angličtinu a syn se bez problémů dostal na výběrové osmileté jazykové gymnázium. Prošli jsme více jazykových programů a s čistým svědomím můžu toto jazykové studio Rolino doporučit všem ostatním.“

Martin Sýkora, Area Sales Manager vybavení HEAD

 

Dr. Alice Žertová, MBA


„S jazykovým studiem ROLINO mám opravdu dobré a bohaté zkušenosti. Nejprve nastoupily na výuku děti – vždy hned, když jim byly 3 roky, zapojily se do výuky angličtiny a kurzy i samotné lektory opravdu milovaly. Výsledky se dostavily o pár let později, kdy pro ně nebyl problém komunikovat v angličtině. Obě děti absolvovaly úspěšně roční stáž na Highschool v USA. Pár let po začátcích s angličtinou získaly v Rolinu i základy němčiny, z kterých těží dodnes na střední škole.

    Syn se rozhodl ještě rozšířit své jazykové znalosti a stal se frekventantem individuální výuky čínštiny.

   Po dobrých výsledcích svých dětí jsem se jako chronický začátečník v němčině i angličtině rozhodla absolvovat intenzivní kurzy – nejprve angličtiny a s časovým odstupem i němčiny. Po celoživotním učení se jazyků jsem po absolvování těchto kurzů začala opravdu “mluvit”. Drilovací metoda výuky mi velmi vyhovovala. Jazykové studio ROLINO mohu vřele doporučit.“

Dr. Alice Žertová, MBA

Filip Matějka


„Do Jazykového studia Rolino jsme dceru přihlásili od 4. třídy ZŠ, poté co jsme zjistili, že běžná výuka angličtiny na ZŠ nespňuje naše rodičovské představy a chtěli jsme aby dcera v AJ zásadně pokročila . Kombinace výborné lektorky a malé skupinky žáků, která vede k intenzivní výuce a pozornosti lektora ke každému žákovi, nese své výsledky. Rolino je promyšleno až do takového detailu, že žáci nesedí v lavicích jako ve škole, ale jejich lavice jsou do půlkruhu v těsné blízkosti lektora, aby byl kontakt se žáky bezprostřední. Po necelých 2 školních ročnících v Rolinu se její angličtina radikálně zlepšila a v modelových přijímacích testech na víceleté gymnázium začala dosahovat stejných výsledků, jako spolužáci z vedlejší třídy ZŠ zaměřené na intenzivní výuku angličtiny s rodilým mluvčím. Kdyby měla méně jiných kroužků, dali bychom ji do Rolina i na druhý jazyk, což do budoucna zřejmě uděláme. Rolino není levné, ale je velmi kvalitní. Řečeno slovy hrdiny filmu Pulp Fiction: “This is a little bit more expensive, but when you take it, you know where that extra money go” :-)“

Filip Matějka

Karolína Boučková


„Do Rolina chodím již pátým rokem. Rodiče totiž říkali, že na základní škole se angličtinu moc dobře nenaučím, a proto mě mamka na doporučení kamarádky přihlásila do Rolina. Dnes jsem za to moc ráda, s výukou angličtiny v Rolinu jsem velmi spokojená a to i proto, že máme skoro celou dobu stejnou a výbornou paní učitelku. Díky výuce v Rolinu jsem zvládla i zkoušky z angličtiny při přijímačkách na osmileté gymnázium.
Jsem ráda, že jsme v Rolinu malá skupinka, a tak nás paní učitelka zná všechny velmi dobře, má tak na nás víc času a je i dobré, že každý rok navazujeme učivem na předchozí rok (třeba s gramatikou). Chodím do Rolina moc ráda, do našeho kurzu totiž chodí téměř pořád stejné děti, se kterými jsem před pěti lety začínala.
Do Rolina budu chodit dál, protože mi to moc pomáhá při hodinách angličtiny ve škole a učíme se i zábavnou formou, posloucháme písničky a překládáme si texty. V Rolinu asi začnu letos chodit i na němčinu, protože ji na gymplu budu mít od příštího roku, a tak bych chtěla mít zase nějaký „náskok“. Příští rok sem začne chodit i moje mladší sestra Natálie.

Rolino bych tedy každému doporučila…:-)“

Karolína Boučková, studentka gymnázia Voděradská

Ing. Vilém Moravec


„Syn začal navštěvovat Rolino ve druhé třídě jako absolutní začátečník. Nyní, když vychází základní školu, tak se anglicky již krásně domluví a to konverzačně i písmem. Velkým pozitivem je výuka v malých kroužcích s individuálním přístupem, kdy si děti vytvoří s lektorem přátelský vztah, který je motivuje a nenásilnou formou tak vstřebávají cizí jazyk (jaký rozdíl v utrápenosti výuky na základní škole…).

V docházce do Rolina budeme pokračovat, dalším cílem je zkouška FCE. “

Ing. Vilém Moravec

Ing. Dana Huňková


„Již se Vám někdy stalo, že případné nezaplacení jazykového kurzu by Vaše dítě považovalo za trest? Nám ano – v Rolinu. Promyšlená, drilová a zároveň hravá koncepce spolu s výbornou komunikací a vstřícností všech kolem Rolina to dokázala. Nebylo to však pouze o nadšení a chtění, ale účast v kurzech mým synům a neteři velmi pomohla i při výuce na základní a později střední a vysoké škole. Bez problémů složili maturitní zkoušku a získali mezinárodní certifikáty z anglického jazyka. Podobné zkušenosti se studiem Rolino mají i mí přátelé, kterým jsem kurzy pro jejich děti doporučila. “

Ing. Dana Huňková

Renata Hofmanová


„Přestože všechny moje 3 dcery navštěvovaly ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, zdála se mi školní znalost Aj jako velice nedostatečná. Díky výbornému přístupu lektorů ROLINA se, již po absolvování prvních týdnů výuky, angličtina holek zlepšila. Co mě ale překvapilo nejvíc, že se na Aj děti začaly doslova těšit! 🙂 Vyzdvihla bych velkou přehlednost učebnic a malé výukové skupinky dětí.

Po letech, už bylo jen třešničkou na dortu, složení zkoušky FCE nejstarší dcery na bilingvním gymnáziu. Nyní se už i mladší dcera (12let) také připravuje na zkoušku FCE, na osmiletém gymnáziu, kam se bez problémů i díky ROLINU dostala.“

Renata Hofmanová

Julie Rimarčíková


„Do kurzu jsem se přihlásila, jelikož jsem chtěla složit zkoušku FCE. Na základní škole jsem navštěvovala rozšířenou výuku angličtiny s rodilým mluvčím, avšak na gymnáziu tato možnost nebyla. V Rolinu jsem byla zařazena do malé skupiny, která se zaměřuje na přípravu ke zkoušce. Paní lektorka byla velmi přátelská a vždy ochotná vysvětlit mé nedostatky v gramatice 🙂 Bohužel z časových důvodů jsem musela tento školní rok výuku přerušit, avšak těším se na pokračování v příštím roce. Rolino mi v tomto směru vyhovělo.“

Julie Rimarčíková

Prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA


„S Jazykový studiem ROLINO mám jen ty nejlepší zkušenosti. Snoubí se zde profesionální přístup lektorů s propracovanou učební metodou. Dlouhodobě jej navštěvují mé dvě dcery, které jsou zde velmi spokojené.“

Prof. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA

Veronika Bínová


„Náš starší syn je v domácím vzdělávání. Angličtinu se začal učit již dříve, a když v 9-ti letech projevil zájem o němčinu , vyřešili jsme to docházkou do Jazykového studia ROLINO.  Dochází na individuální výuku NJ a jeho výsledky jsou vynikající.  Při přezkoušení na naší kmenové škole jsou vždy nadšeni, jak se dokáže dítě posunout  během jednoho školního roku se správnou výukou.  To vše je zásluhou používáním propracované řady učebnic ROLINO, kombinací různých her, drilováním a hlavně neustálou konverzací v daném jazyce.  Syn si velmi oblíbil  paní učitelku, která je velmi milá, vstřícná a přátelská.  Pravidelně a poctivě si sám  vypracovává krátké domácí úkoly.  S Jazykovým  studiem ROLINO jsme spokojeni a rozhodně ho doporučujeme.“

Veronika Bínová

Jan Rys


„Syn navštěvuje kurz angličtiny v Rolinu od 1. třídy, což je tento rok plných 10 let. S formou výuky jsme velmi spokojeni. Nejen, že bezpečně zvládá gramatiku a dokáže formulovat i složité věty, ale především získal jistotu v mluveném slovu s cizinci. Písemný projev je také velmi dobrý. Styl výuky v Rolinu, kde se mísí memorování gramatiky, nových slovíček a slovních obratů s konverzací, mnohdy formou hry, zjevně přináší výsledky. Velice vítám a do jisté míry také obdivuji mravenčí práci organizátorů kurzů, kteří se vždy před začátkem školního roku snaží maximálně vyjít vstříc při tvorbě rozvrhu výuky. Tuto jazykovou školu jsem doporučil také několika svým známým a jsem rád, že i oni si Rolino pochvalují.“

Jan Rys

Renata Maršová


„Jazykové studio ROLINO začala navštěvovat má nejstarší dcera cca v roce 2000. Díky metodě ve výuce dnes nemá s angličtinou žádný problém. Kvůli studiu v zahraničí musela dělat zkoušky na Cambridge school a dovolím si říci, že díky Rolinu to bylo ve větší pohodě. Syn díky Rolinu nemusí přemýšlet zda mluví v angličtině či češtině. A to má kombinované dys funkce. Úspěšně dokončil studium na VOŠ a díky znalostem z Rolina, nemusel angličtinu doma skoro otevřít 😉😄. A nejmladší úspěšně pokračuje v jejich šlépějích 😄 Proč měnit něco,co úspěšně funguje 👍. Všem mnoho úspěchů ve studiu.“

Renata Maršová

Jana Hozáková


„Ráda bych po osobní zkušenosti dcery Lucie 10 let doporučila jazykovou školu ROLINO.

Po roce, kdy aktivně navštěvuje kurzy 1x týdne 2 hodiny, jsem díky karanténě, kdy jsem byla u vyučování přítomna, byla velmi mile překvapena, co Lucka dokáže už říci, přeložit a naučit se. Tím, že je skupinka omezena počtem účastníků, jsou všechny děti zapojeny a musí prokazovat své znalosti. V rámci on-line výuky jsem je obzvlášť obdivovala neb 2 hodiny je skutečně dosti náročné udržet pozornost u počítače. Paní učitelka se skutečně nedala a stále je držela v plné koncentraci svými úkoly. Tato zkušenost mě přesvědčila o tom, že obě mé dcery (i 8letá) půjdou na příměstský tábor a v příštím roce bude i Lucie ve studiu Aj pokračovat.“

Jana Hozáková

Jitka Stýblová


„Výuka v Rolinu byla velice přínosná pro všechny moje děti. Z působ výuky je ukázkový a lektoři jsou velice schopní. Již po prvním půlroce bylo zlepšení znát. To, co je na výuce v Rolinu velmi obdivuhodné je, jak rychle a efektivně učí gramatiku. Například můj syn se zde učil němčinu, od základů,  ze začátku mu gramatika vůbec nešla,  ale na konci roku ji ovládal velice dobře. Velice přínosné pro výuku jsou určitě i jejich vlastní učebnice a ochota lektorů věnovat se dětem individuálně, pokud to okolnosti vyžadují. Celkově jsem s Rolinem více než spokojená a mohu ho pouze doporučit.“

Jitka Stýblová

Anna–Marie Zahrádková


„Jazykové studio Rolino jsem si zvolila při přípravě na zkoušky CAE. Kvůli časovému omezení jsem nastoupila dva měsíce po začátku kurzu, avšak Rolino mi vyšlo vstříc jak časově, tak i finančně. Díky kurzu se zkoušky již nadále nebojím a moc se těším na příští školní rok..

Anna-Marie Zahrádková

Kateřina Francová


„Syn chodí na angličtinu ve škole od první třídy, ale v podstatě neuměl dát ve třetí třídě dohromady jednoduchou větu. Ze školy měl naučená slovíčka a nějaké gramatické poučky, ale neuměl se vyjádřit. Navíc měl blok promluvit. Bál se, že bude negativně hodnocený. Angličtinu proto v podstatě nesnášel. Po prvním půl roce v Rolinu se začal na lekce těšit, angličtina už pro něj nebyla takový strašák. Syn se přestal bát a v angličtině komunikuje, byť s chybami. Těšíme se na nový školní rok a radost z dalších pokroků.“

Kateřina Francová

Vlasta Maternová


„O této jazykové škole jsem se dozvěděla na jedné z akcí pro děti na Vítkově v létě 2019.  Po prozkoumání webových stránek jsem se nakonec rozhodla, že svého 4,5letého syna Lukáše přihlásím na angličtinu – na zkoušku na jeden rok. Chtěla jsem jako jediná v rodině, aby začal s cizím jazykem co nejdříve. Líbilo se mi, že jde o skupinky max. 7 dětí a blízkost jejich učeben. Ze začátku to nevypadalo na nějaké úspěchy, ale partner se mu věnoval, aby měl hotový domácí úkol a procvičovali jsme slovíčka pravidelně v neděli. Pak nás překvapily drobné posuny po několika měsících a velký vliv měla i kvalita a nasazení zkušené lektorky, která je pro děti klíčová. Lukáš se zpočátku bránil a tvrdil nám, že po jedné návštěvě již vše umí. Cena se mi zdála vyšší, ale lidé v Rolinu mě např. při sestavování kurzů či ochotě komunikovat přesvědčili, že jim jde zejména o kvalitu a spokojenost klientů.

Po propuknutí koronaviru Rolino velice rychle přešlo na formu online,  bylo těžké zvládnout pozornost dětí, není to nejšťastnější řešení pro ty nejmenší, Lukáš vydržel tak 1 hod OK sedět u počítače, ale bylo to jediné řešení, jak pokračovat.  Děkuji Rolino za nasazení a milé lidi, kteří u Vás pracují.“

Vlasta Maternová

Bc. Jana Nováková


„Jazykové studio ROLINO navštěvují děti již několik let. Oceňuji speciální metodu výuky, která napomáhá k rychlé komunikaci v jazyce. Způsob jak se správně učit cizím jazykům si osvojujeme díky vysoké odborné úrovni vyučujících lektorů. Jejich vstřícnost přizpůsobit výuku v atypickém kurzu pro dospělé nebo pohotovost rychle nastavit on line výuku v době nouzového stavu nás motivují ve výuce pokračovat“

Bc. Jana Nováková, Senior HR Business Partner

Martina Jurová


„Dcera Viktorie udělala v angličtině velký kus práce. Je oproti svým spolužákům ve škole o pár kroků vpřed. Kurzy vedou zkušení lektoři. Jsou vůči dětem velmi příjemní, tak že se děti nebojí cokoli říct. I třeba špatně. Školní rok 2020/2021 bohužel poznamenal covid, tak že lekce angličtiny byly vedeny i online formou. I přesto bylo vše perfektně zorganizované. Pro lidi v Rolinu není nic žádný problém! Jsem velmi spokojená a tak v dalším školním roce jim svěřím i svého syna Jakuba.“

Martina Jurová, spokojená maminka

Miroslav Kosina


„Do ROLINA již chodil můj starší syn Jakub, který studuje na gymnáziu a angličtinu si vybral jako jeden z maturitních předmětů. Angličtinu i díky ROLINU plynně ovládá slovem i písmem. Proto také i druhý syn Ondřej studuje v ROLINU a je patrné, že jeho angličtina se velmi zlepšuje. Má výhodu v tom, že se nestydí anglicky mluvit. To je také zásluha pedagogů z ROLINA, proto mohu jazykové studio dalším zájemcům jen doporučit.“

Mgr. Miroslav Kosina

Ondřej Kulhánek


Na Rolinu se mi líbí, že je nás málo dětí ve skupince a že máme skvělého učitele. Nemusím se moc učit na angličtinu do školy, vše už umím z Rolina. Ve škole mě paní učitelka angličtiny chválí, kolik toho umím. Jen mě vadí, že jsou 2 hodiny výuky moc dlouhé, chtělo by to zpestřit hrou nebo nějakým pohybovým cvičením. Jinak jsem v Rolinu moc spokojený a budu ho navštěvovat od září již třetím rokem. Doufám, že nám opět zůstane náš skvělý učitel.“

Ondřej Kulhánek, žák 6. třída ZŠ

Jiřina Navrátilová


„Jazykovou školu Rolino navštĕvují mé dcery již nĕkolikátým rokem.
Mĕly přechod na jinou základní školu, kde se zjistilo, že ze staré školy mají velké zanedbání výuky anglického jazyka.
Ihned jsem e-mailem poslala poptávku po pražských jazykových školách a po jejich zpĕtné vazbĕ a referencí od známých jsme zvolili Rolino.
Z Rolina nás obratem kontaktovali, zjistili, kde je problém, sestavili individuální plán výuky, aby dcery mohly poté plynule přejít do výukové skupiny.
Výuka oboum dcerám vyhovuje, hlavnĕ jsou vidĕt ve škole výsledky, což bylo pro nás nejdůležitĕjší.
Já jako rodič jsem maximálnĕ spokojená s komunikací, kterou převážně se mnou vždy zajišťovala paní Rousková. Nikdy nebyl problém s náhradou výuky, když byly dcery nemocné, nebo mĕly sportovní turnaj, vždy vyšla vstříc, byla milá, rychlá v odpovĕdích a vždy bez komplikací.
Jsem ráda, že jsme vybrali právĕ Rolino.“

Jiřina Navrátilová

Jitka Havlínová


„Jazykové studio Rolino navštěvují moje dvě děti již několik let. Jsem velmi spokojená se způsobem výuky a návazností kurzů.

Jako velké pozitivum vnímám výuku v malých skupinách stejného věku a stupně obtížnosti.

Díky skvělým pedagogům mohu jazykové studio určitě doporučit.“

Jitka Havlínová

Kateřina Steinerová


„Obě mé děti navštěvují v jazykovém studiu Rolino kurzy německého jazyka. S lektory i s formou výuky jsou velmi spokojené. Po ročním studiu se dostavilo zlepšení v mluveném i písemném projevu. Děti oceňují ochotu lektorů. Pokud potřebují něco dovysvětlit, jsou jim vždy k dispozici. Měli jsme též velmi dobré zkušenosti s individuální výukou pro dceru, byť probíhala on-line, chválila si konverzaci, učební metodu a postup lektorky. Líbí se mi dobrá organizace kurzů, komunikace s rodiči a individuální přístup ke studentům. Jazykové kurzy v Rolinu můžeme jenom doporučit!“

Kateřina Steinerová

Ing. Jiří Čehyl


„Jazykové studio ROLINO navštěvují obě naše dcery. Kamila uzavře nyní v červnu 2023 8,5 ročníků a bude samozřejmě pokračovat. Monika uzavře 7 ročníků a bude také pokračovat.

Měl jsem možnost zhlédnout ukázkovou hodinu u Kamily v její druhé třídě, také placená AJ. A nebyl jsem jediným rodičem, který pochopil, že „takto určitě NE“. Společně s ostatními rodiči,  nás nespokojenců se našlo více, jsme zvolili ROLINO. Učebna v místě bydliště, pro nás hostivařské výhodou pro přepravu dětí ze ZŠ do ROLINA a po výuce domů.

Získávají tak mnohem větší slovní zásobu, podporu výuky AJ, než jim poskytne výuka AJ na jejich školách. Kamila ku příkladu tvrdí, že rozumí filmům a popěvuje si pasáže písniček v AJ. Monika se také snaží a v době mobilů si obě dcery pouští spoty v AJ.

Ještě bych vyzdvihl pozitivní komunikaci s managementem ROLINA, když dcery potřebují prohodit svůj výukový den za jiný z důvodu jiných volnočasových aktivit v dalším ročníku, což je u nás florbal a rozpis tréninků, který se také mění. Vždy jsme společně našli oboustranně vyhovující řešení.“

Ing. Jiří Čehyl

Pavlína Pelíšková


„Po shlédnutí výuky jazyků na ZŠ jsem naznala, že je třeba děti vzdělávat i individuálně. Obě děti navštěvují ROLINO od pěti let. Oceňuji výuku v malých skupinkách, vlastní učebnice, dostupnost v místě bydliště, návaznost na školní vyučování.  Starší syn (který začat u paní učitelky Brzobohaté, na kterou vzpomíná do dnes) se společně s kamarádkami z ROLINA pravidelně účastní soutěží v angličtině. Letos ho čeká výměnný zájezd do anglicky mluvící rodiny a myslím, že nebude mít s komunikací sebemenší problém.

Mladší dcera si oblíbila filmy v angličtině, a tím si slovní zásobu též pěkně rozšiřuje.

Přeji jazykové škole další spokojené žáky a studenty.“

Mgr. Pavlína Pelíšková, PhD.

Klára Bartošová


„Dcera začala chodit na angličtinu na jazykovou školu Rolino ve druhé třídě. Lekce ji pomohly, aby se zlepšila v angličtině ve škole a získala větší jistotu v mluvě. Věřím, že ji Rolino dalo základ pro další studium.  Protože jsem moc spokojená, školu bude navštěvovat i syn. “

Klára Bartošová