Kurzy na školní rok


Přihláška na celoroční kurzy

Struktura kurzů

Každý žák navštěvuje naši výuku 1x týdně 120 minut vcelku, a to po celý školní rok.
Zpravidla na dopolední výuku docházejí předškoláci (8-10, 10-12 hod.) a odpoledne školáci a studenti (14-16, 16-18, 18-20 hod.).

Lektor při výuce neustále mění aktivity, proto není problém po celou dobu výuky udržet pozornost žáků.

Žáci jsou rozdělováni do skupinek maximálně po 7 žácích vždy dle věku a pokročilosti (starší žáci mohu být ve skupinkách po 8 žácích, vždy schvaluje metodik Rolina).

ROLINKO učebnice

V Jazykovém studiu ROLINO vyučujeme cizí jazyky dle ROLINO metody® výuky.

Anglický a německý jazyk se učí podle vlastních řad učebnic; ostatní jazyky podle učebnic dostupných na našem trhu. ROLINKO učebnice jsou zpracované dle věku a pokročilosti žáků, tzn. pro všechny věkové a znalostní kategorie. Jednotlivé verze i řady učebnic na sebe vzájemně navazují.

ROLINO učební materiály – učebnice, pracovní listy, myšlenkové mapy i testy jsou zahrnuty v ceně školného. Na učebnice jiných vydavatelství, které nejsou zahrnuty v ceně, poskytuje ROLINO slevu 10%.

ROLINKO učebnice jsou odzkoušeny více než 20letou praxí a neustále jsou upravovány dle aktuálně se vyvíjejících požadavků žáků.

Podrobněji zde.

Ceník/slevy a BONUSY

Školné pro školní rok 2024/25:

 • Základní školné: 13.400 Kč
 • Zvýhodněné školné: 11.600 Kč (při platbě do 30. 6. 2024)

Při nástupu během školního roku je školné snížené o alikvótní část.

Slevy a BONUSY pro školní rok 2024/25:

 • DÁREK 200 Kč ke Dni dětí (při platbě do 1. 6. 2024)
 • SLEVA 10 % na sourozence – uč se se svými sourozenci
  – na 2. a každé další dítě z rodiny, které navštěvuje naše kurzy ve stejném školním roce v Rolinku
 • SLEVA 20 % na druhý jazyk – uč se oba jazyky najednou
  – na 2. kurz (jazyk) ve stejném školním roce v Rolinku
 • BONUS 1.500 Kč za přivedení nového kamaráda
  – přiveď do Rolinka nového kamaráda, který k nám ještě nechodil, a oba získáte bonus 1.500 Kč (nelze uplatnit u sourozenců)

3 SPLÁTKY pro škol. rok 2024/25 – a dalších 200 Kč je doma…   NEJVÝHODNĚJŠÍ PLATBA

Zaplaťte ve třech splátkách bez navýšení:

1) splátka: 3.700 Kč (splatnost do 15. 4. 2024)

2) splátka: 3.700 Kč (splatnost do 15. 5. 2024)

3) splátka: 3.800 Kč (splatnost do 1. 6. 2024)

Pokud chcete využít splátek, stačí vyplnit přihlášku na: http://www.rolino.cz/vyuka-deti/prihlasky/ do poznámky napište: „3 SPLÁTKY“ a obratem Vám zašleme info o platbě.

 (Tyto TŘI SPLÁTKY se nedají kombinovat s žádnou jinou slevou, výjimku tvoří BONUSY!)

Přihláška na celoroční kurzy

1)    Bonus pro NOVÉHO žáka, který byl doporučen stávajícím žákem, tj. kterého přivedl stávající žák = BONUS 1.500 Kč:

Pokud rodič přihlásí své dítě do kurzu na základě doporučení žáka, který ve výuce ve školním roce 2024/25 pokračuje (tzn. byl naším žákem již ve školním roce 2023/24), získává NOVÝ ŽÁK BONUS 1.500 Kč.

Při přihlašování je nutno uvést jméno doporučující osoby, které bude následně pracovníky Jazykového studia Rolino ověřeno.

Tzn., bude-li v této době již v evidenci Jazykového studia Rolino u jména doporučujícího/stávajícího žáka toto zaznamenáno, příp. bude-li mít tento stávající žák na školní rok 2024/25 již své školné uhrazeno, bude rodiči NOVÉHO žáka ihned sdělena příslušná částka, kterou má uhradit (tj. zlevněné školné). Bonus lze uplatnit pouze při platbě do konce ZÁŘÍ příslušného školního roku.

2)    Bonus pro STÁVAJÍCÍHO žáka, který doporučil kurz novému žákovi = BONUS 1.500 Kč:

Pokud stávající žák doporučil kurz v Jazykovém studiu Rolino novému žákovi, který se na jeho doporučení přihlásil do kurzu v daném školním roce, získává STÁVAJÍCÍ ŽÁK rovněž BONUS 1.500 Kč.

Při žádosti o bonus je třeba uvést jméno nového žáka, kterému byl kurz doporučen. Tento nový žák musí být v té době v evidenci na další školní rok řádně zapsán a musí mít již uhrazeno příslušné školné. Toto je následně pracovníky Jazykového studia Rolino ověřeno. Poté bude tomuto stávajícímu žákovi příslušná částka (1.500 Kč) vrácena. Bonus lze uplatnit pouze při platbě do konce ZÁŘÍ příslušného školního roku.

Bonusy lze sčítat!!!

např.: 7 kamarádů = 10.500 Kč

Jednotlivé slevy nelze sčítat, výjimkou jsou BONUSY,  na každý kurz lze uplatnit pouze jednu slevu.

Prázdniny v ROLINKU pro 2023-2024

Prázdniny v ROLINKU pro 2024-2025

Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin (dle adresy pobočky), změna vyhrazena.