Angličtina on–line


ROLINO metoda® výuky je založena na přímém kontaktu lektora a studenta při prezenční, tzn. ŽIVÉ VÝUCE. On-line formu výuky využíváme jako doplňující prostředek pro zkvalitnění a zpestření výuky. Především při INDIVIDUÁLNÍ VÝUCE formou KOMBI-KURZU, kdy prezenční výuka je doplňována distanční e-learningovou částí.

STRUKTURA KOMBI-KURZU:

  • Výuka = prezenční část
  • pod vedením lektora
  • Výuka = distanční část – e-learning
  • posluchač obdrží v elektronické verzi e-mailem zadání k domácímu vypracování
  • vyplněná cvičení pošle zpět do Rolina mailem
  • při následující prezenční výuce lektor s posluchačem probere a následně se více věnuje těm gramatickým jevům, ve kterých posluchač dělal zásadní chyby

Tato e-learningová cvičení vždy přesně navazují a doplňují prezenční výuku. Cílem těchto cvičení je procvičovat hlavně písemné dovednosti posluchače. Více času se pak věnuje při výuce komunikačním dovednostem.

Více zde – INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA