Firemní výuka


Firemní zákazníci,

velice nás těší váš zájem o naše služby a dovolte, abychom vám představili komplexní JAZYKOVÝ PROGRAM ROLINA PRO FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.

Předkládáme vám jednotný, systematicky zpracovaný program výuky cizích jazyků angličtiny i němčiny, ve kterém jsou aplikovány naše dnes více jak dvacetileté zkušenosti jak z jazykových kurzů pro veřejnost, tak i z kurzů firemních.
Pro bližší seznámení s činností našeho jazykového studia a s naší originální ROLINO metodou® „psychologií cviku neboli drilem“ nabízíme novým zájemcům z řad vašich zaměstnanců prezentaci nebo pozvání na ukázku výuky do některého z našich kurzů pro veřejnost. Posluchače na prezentaci seznámíme se specifickými rysy výuky Jazykového studia ROLINO, ukážeme naše učební materiály a krátkou praktickou ukázkou předvedeme způsob výuky – výklad a drilová cvičení.

V rámci prezentace můžeme na základě vstupních písemných testů diagnostikovat úroveň znalostí jednotlivých posluchačů. Na základě tohoto vyhodnocení, domluveného časového harmonogramu a bližší specifikace vašich požadavků (odborná slovní zásoba, konkrétní profesní a oborová témata apod.) pak sestavíme výukový plán s přesnou kalkulací.

Přednosti jazykového programu ROLINO

 • ROLINO METODA® VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ – podrobně propracovaná kombinace komunikační metody s psychologií cviku
 • Jednotná unikátní koncepce výuky
 • Vlastní výukové materiály zpracované dle pokročilosti studentů a dále dle tematických celků
 • Návaznost jednotlivých kurzů zajištěna
 • Tematicky specializované kurzy
 • Firemní servis

Dlouholeté zkušenosti s firemní výukou

PARLAMENT ČR, KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY, MERCEDES-BENZ ČESKÁ REPUBLIKA, RWE, BREMA, FORD CHAROUZ, ZOTT, ŠKODA MLADÁ BOLESLAV, ČESKÁ SPOŘITELNA, NOVA TV, SENCO PŘÍBRAM, ALLIANZ POJIŠŤOVNA, ČESKÁ POJIŠŤOVNA, GLOBUS, APEX, THYSSENKRUPP VÝTAHY, EYELEVEL, ČD-TELEMETIKA, HERLITZ, CK ADVENTURA a další.

Metody a formy výuky – Specifické rysy výuky cizích jazyků

 • Komunikační metoda – jedna z moderních výukových metod, která se vyznačuje komplexností, tzn. důraz je kladen na mluvenou komunikaci, ale i psaný projev, poslech a řečová improvizace tvoří součást této metody
 • Ukládání dynamických stereotypů do podvědomí – psychologie cviku (nejefektivnější metoda ke zvládnutí základů cizího jazyka)
 • Logické a přehledné vysvětlení gramatiky
 • Slovíčka a vazby vždy ve větách
 • Četba textů z originálních pramenů, které jsou živé a reálné, a následná konverzace na dané téma
 • Rychlé zvyšování odborných jazykových kompetencí
 • Kombinace těchto forem výuky je ideální k nácviku rychlých reakcí pro aktivní konverzaci

Studijní materiály

 • Originální rolinovská skripta:
  1. cvičení (zaměření na konkrétní gramatiku)
  2. grammar booster (souhrnné gramatické tabulky, frázová a nepravidelná slovesa)
  3. četba – poslech (texty převzaté ze zahraničních zdrojů)
  4. slovní zásoba (anglicko-český slovník s přepisem výslovnosti dle IPA)
 • Ve specializovaných typech kurzů – oborově zaměřené učebnice, např. Market Leader, English for Marketing and Advertising, Cutting Edge a další;
 • Metodicky zpracované doplňkové materiály z databanky JS ROLINO;
 • Zpracování učebních materiálů dle dodaných podkladů od zadavatele

Lektoři

Lektory při výuce záměrně střídáme, čímž přibližujeme naše kurzy realitě života; návaznost výukových bloků je zajištěna přesným harmonogramem výuky a přesným metodickým návodem.

 • Čeští lektoři s pedagogickou praxí
 • Rodilí mluvčí s pedagogickou praxí, kteří se střídají s českým lektorem
 • Lektoři splňují odbornou způsobilost
 • Lektoři absolvují pravidelná metodická školení

Vstupní jazykový audit, prezentace a plán výuky

 • Komplexní vstupní jazykový audit
 • Prezentace zcela originální ROLINO metody® výuky, tj. metodiky
 • Sestavení výukového plánu „na míru“ s přesnou kalkulací
 • Vytvoření homogenních skupin

Testování, certifikáty, průběžné vyhodnocování

Jednotná koncepce výuky v JS ROLINO umožňuje zaměstnavateli sledovat průběh a mít přesný přehled o dosažených výsledcích jazykové úrovně jednotlivých posluchačů.

 • Jazykové znalosti – vstupní, průběžné a závěrečné testy – možnost získání CERTIFIKÁTU
 • Evidence a vyhodnocování docházky
 • Přehledy pro zaměstnavatele v elektronické podobě: výsledky testů a přehledy docházky

Koordinace výuky a kontrola její kvality

 • Kompletní koordinace výuky ve firmách
 • Pravidelná hodnocení od posluchačů, tj. získání zpětné vazby;
 • Pravidelné hospitace u lektorů