Překlady a tlumočení


Překládáme do více než 50 světových jazyků. Zajištujeme překlady z běžných jazyků jako např. angličtiny, němčiny, slovenštiny, francouzštiny, španělštiny ale není pro nás problém zajistit i překlady polštiny, portugalštiny, čínštiny, japonštiny, arabštiny a dalších jazyků.

Provedeme pro Vás technické překlady, překlady katalogů, právní překlady, překlady smluv…

Zajišťujeme také tlumočení při jednáních a na konferencích, tj. konsekutivní a simultánní tlumočení a také soudní tlumočení.

Provádíme 3 typy korektur, založené na hloubce a rozsahu práce korektora – předtisková, odborná, stylistická.

Nabízené služby

  • odborné překlady
  • technické překlady
  • expresní překlady
  • překlady se soudním ověřením
  • korektury překladů rodilým mluvčím
  • překlady www stránek
  • DTP práce
  • lokalizace
  • tlumočení (konferenční, konsekutivní, simultánní, soudní)

Ceny služeb

Při výpočtu délky textu vycházíme z počtu normostran cílového (přeloženého) textu. Normostrana (NS) má rozsah 1 800 znaků včetně mezer (tj. cca 250 slov). Minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS.

Cenu ovlivňuje mnoho faktorů, proto nás kontaktujte e-mailem na preklady@rolino.cz nebo vyplňte poptávkový formulář, následně Vám rádi připravíme kalkulaci dle konkrétního zadání.