ROLINO metoda® u dospělých


Cizí jazyky tak trochu jinak…

Specifika ROLINO metody® výuky dospělých

 • podrobně rozpracovaná unikátní koncepce výuky;
 • velmi rychlé seznámení se základy cizího jazyka;
 • jakmile se ovládnou základní nástroje komunikace, je každý schopen sám konverzovat, což působí jako velmi silný motivační faktor;
 • nezbytná gramatika cizího jazyka je vysvětlována logicky a velmi přehledně, což uvítá jak začátečník tak velmi pokročilý posluchač;
 • díky rytmizaci slova se nové komunikativní dovednosti ukládají do podvědomí zcela nenásilně a přirozeně;
 • při výuce se využívá zapojení co nejvíce smyslů, vizualizace, rozvoje asociací včetně prvků dramaterapie při práci s originálními texty a poslechy a také muzikoterapie (např. zhudebněná a nazpívaná gramatika);
 • je dodržován systém návaznosti a princip „sněhové koule“ (co se dnes dozvím, to si příště zopakuji a naučím se k tomu opět něco nového, tím nedám šanci křivce  zapomínání, ale naopak upevňuji a rozšiřuji paměťové stopy);
 • při výuce zcela odpadá stres či strach z vyvolání, neboť všichni posluchači většinu času hovoří nahlas zároveň s hlasem lektora, proto je čas strávený studiem maximálně využitý;
 • vlastní řady ROLINO učebnic plné interaktivních cvičení a originálních textů, které korespondují s principy ROLINO metody® výuky;
 • do práce jsou zapojovány obě mozkové hemisféry, proto se aktivuje synergické myšlení mozku;
 • každému se tak „rozhýbe“ jeho mozek a naučí se UČIT SE UČIT.

Díky používané ROLINO metodě® výuky získáte pohotovost a schopnost se kultivovaně vyjadřovat, přičemž od počátku budete při hovoru používat různé časy. Následný brainstorming a práce s myšlenkovým mapováním v konverzačních typech kurzů Vám zajistí rozšíření slovní zásoby včetně schopnosti vést konverzaci na jakékoliv dění ve společnosti.

ROLINO metoda® výuky pomáhá posluchačům v jakémkoliv jejich vzdělání (nejen tedy při výuce cizích jazyků) především z toho důvodu, že aktivuje spolupráci obou mozkových hemisfér a pomáhá tak využívat větší množství kapacity mozku. Zkrátka a dobře „mozek se při použití této metody výuky více trénuje“, což ocení jistě i každý dospělý.

ROLINO učebnice pro výuku dospělých

 • jsou prověřené více než 20letou praxí;
 • vychází z programů jednotlivých typů kurzů (hlavní kurzy, různé typy kondic a kondičních kurzů, konverzační kurzy, odborně zaměřené specializované kurzy);
 • základní znalostní úrovně jsou rozděleny od začátečníků až po velmi pokročilé posluchače, tj. level A, B, C, D atd.;
 • obsahují soubor interaktivních cvičení s klíčem, která jsou rozdělena dle jednotlivých bloků, resp. lekcí/návštěv; přehledně zpracovanou gramatiku dle obsahu daného kurzu; také originální texty a poslechy, které korespondují s probíranou gramatikou, včetně dalších cvičení; kompletní slovník všech použitých slovíček a frazeologie; nechybí ani doplňovačky, křížovky i vtípky, které jsou vždy zaměřeny na probíranou látku;
 • jsou určené pro výuku posluchačů prezenčního a kombinovaného studia cizích jazyků pod vedením lektorů Jazykového studia ROLINO;

_MG_1176    _MG_1139    _MG_1159    _MG_1169

Jak učebnice tak ostatní výukové materiály plně podporují a využívají všechny aspekty a nástroje ROLINO metody® výuky.

Vyplněné ROLINO učebnice se stanou součástí Vašeho jazykového portfolia, ke kterému se budete moci stále vracet!

Jazykové studio ROLINO Vás provede všemi úrovněmi jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky. Danou úroveň si u nás můžete potvrdit složením certifikovaného testu.