Malá ROLINO skripta … 2022/23


Jestli jste se začetli do těchto řádku, tak musíte držet v ruce malá ROLINO skripta na téma „FRUITS & COLOURS“. Je potřeba poděkovat vaší paní ředitelce/panu řediteli za to, že s ROLINEM navázali spolupráci.  Nyní jsou pouze dvě možnosti, buď  máte malá ROLINO skripta již vyplněná z vaší MŠ, a v tom případě si můžete dále procvičovat slovíčka a stáhnout si doplňkové materiály níže, anebo je máte prázdná, a proto je tedy čas pustit se do toho….


NOVINKA: Výuka AJ pro nejmenší prcky = mateřské školky

  • Pro děti z MŠ a pro prvňáčky otvíráme speciální kurzy AJ,
    jde o seznámení s cizím jazykem podle předem dané metodiky.
  • Výuka probíhá ve všech pobočkách ROLINO.
  • V každé učebně je speciálně upravený stůl do tvaru písmene „U“.
  • Čas: PO-PÁ, 13-14 hod. Výuka probíhá říjen-červen.
  • Skupinky jsou omezeny na max. 5-7 žáků.
  • Více info a přihláška

METODICKÉ POKYNY, jak pracovat malými skripty.

Jedná se o tzv. „nepíšící verzi“ našich skript, kde se převážně  vybarvují obrázky, či se spojuje text s odpovídajícím obrázkem nebo je třeba správně odpovídat na položené otázky.

Aktivně použitá gramatika: Sloveso BE v přítomném i minulém čase, v singuláru i v plurálu, klad, zápor, otázka * Podstatná jména v singuláru i v plurálu (včetně nepravidelných tvarů) * Přídavná jména * Tázací zájmeno (WHAT, pro pokročilejší WHEN, WHERE, WHO) * Číslovky * Pro pokročilejší také významová slovesa v přítomném průběhovém čase (WHEN? … NOW), klad, zápor, otázka; významová slovesa v přítomném prostém čase (WHEN? … OFTEN), klad, zápor otázka – některé ovoce se směje (SMILE), jiné mračí (FROWN) apod.

Edukace probíhá vždy na základě textu. Díky barevným a oživlým obrázkům dochází snadněji k vizualizaci jednotlivých slovíček. Téma OVOCE si osvojujeme nejdříve na základě přiřazení příslušné barvy, ale poté i jednotlivých chutí (sladké, kyselé či hořké ovoce). Zároveň trénujeme jemnou motoriku při spojování textů s obrázky a při vybarvování jednotlivých obrázků.

Strana 3: Aktivní nová slovní zásoba včetně vyobrazení ovoce, tj. obrázkový slovník základních slovíček daného tématu, která jsou ve skriptech v jednotlivých cvičeních použita. Seznam slovíček v tabulce včetně uvedeného přepisu výslovnosti najdete v samostatném souboru na našem webu.

Tipy:

Dospělý čte anglicky dané ovoce a zároveň ho ukazuje – poté ukazuje příslušné ovoce sám žák. Vizualizace daného slovíčka je naprosto nezbytná.

Tzv. diktát: Dospělý anglicky říká dané ovoce – žák ho musí rychle nakreslit na papír.

Využít lze i produkty:

Strana 4 + 5: Ovoce je rozděleno do bublinek podle barev. Žáček obrázky ovoce vybarví příslušnou barvou, spojí čárou bublinku s textem s oválkem příslušného ovoce – poté identifikuje jednotlivé ovoce v oválku.

Ve cvičení TRUE OR FALSE žáčkovi přečteme příslušný řádek a žák se sám rozhoduje, zda je daná informace pravdivá (TRUE) či nikoliv (FALSE). Poté žák v příslušném sloupečku udělá „fajfku“  či „křížek“.

Strana 6: Žák trénuje otázku a kladnou či zápornou odpověď slovesa BE. Rozhoduje se, jakou chuť dané ovoce má. Obrázky vybarví a spojí s příslušnou bublinkou s textem.

Poté se trénuje WHAT DO YOU LIKE? a kladná a záporná odpověď žáčka z jeho vlastního pohledu.

Strana 7: Zde je ROLINO myšlenková mapa, která celé téma „ovoce & barvy“ shrnuje. Pracujeme se s ní tak, že začínáme ve směru hodinových ručiček. Myšlenková mapa aktivuje práci obou mozkových hemisfér. Žák MŠ je schopen mapu číst nejdříve jen podle obrázků, ale prvňáček již také dle textů psaných velkým písmem a dále texty v bublinkách. Aktivně žák trénuje přítomný čas průběhový, ale pasivně rovněž také prostý. Více info jak pracovat s myšlenkovou mapou.

K těmto ROLINO skriptům jsme pro Vás připravili ještě další podporu….

Další témata ke stažení: www.rolino.cz/ke-stazeni