Návod, jak s myšlenkovou mapou pracovat:


 • myšlenková mapa je vyústěním brainstormingu na dané téma
 • uprostřed myšlenkové mapy je vždy uveden název tématu, ke kterému myšlenkovou mapu zpracováváme
 • od názvu se větví ve směru hod. ručiček základní otázky k tématu – where?, when?, what?, who?, how?, …
 • na základní otázky se pak váží další podskupiny
 • vybrané téma a základní slovní zásobu určí lektor
 • samotné vypracování myšlenkové mapy je již na žácích – každý žák tak vypracovává svou vlastní myšlenkovou mapu
 • mladší či méně pokročilí žáci mohou myšlenkovou mapu vytvořit pomocí obrázků
 • starší a pokročilejší žáci pak k vytvoření myšlenkové mapy využívají slovní zásobu, která je jakkoliv spojena s daným tématem
 • slovní zásobu z vytvořených myšlenkových map lektor řádně procvičí drilem – do drilu lektor zapojuje všechny probrané časové roviny
 • k vypracovaným myšlenkovým mapám se lze vrátit i v následujících lekcích, vždy když je potřeba zopakovat dané téma

Myšlenková mapa:

 • je obrazovým zpracováním myšlení, které se odehrává v našem mozku
 • pomáhá naše myšlenky, resp. klíčová slova, strukturovat a prostorově v souvislostech umisťovat do schématu s využitím velikosti a fontu písma, obrázků, znaků, symbolů a barev
 • naše myšlenky se díky ní vizuálně znázorňují
 • tím dochází k většímu porozumění a zpřehlednění daného tématu
 • naše vědomosti a dovednosti dále prohlubuje a zároveň tím zpřesňuje vztahy mezi pojmy
 • využívá a rozvíjí intelektuální dovednosti tím, že pomáhá konkretizovat i zobecňovat, analyzovat i syntetizovat, interpretovat teorii do praxe, hodnotit, srovnávat
 • podporuje kreativitu myšlení, utváření vlastních nápadů a vznik nových asociací
 • posiluje koncentraci, krátkodobou a dlouhodobou paměť
 • aktivuje spolupráci obou mozkových hemisfér
 • je jedním z nástrojů ROLINO metody® výuky·