Termíny kurzů – přihláška

Nevíte, která úroveň je pro vás ta správná? Připravili jsme pro vás rozřazovací testy, kde si můžete ověřit úroveň svých znalostí.

Hlavní kurzy

Další kurzy


 

Podzim 2018

Atypické kurzy

2XB A Dopolední Atypické kurzy ST 8:30-12:00 19.09.18-20.02.19. Cena : 8.790 Kč info

Tento atypický kurz bude zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Pre-intermediate a samozřejmě také na trénink gramatických jevů dle harmonogramu učebnice AJ – Level C. Cílem harmonogramu Level C je gramatika souvětí, vedlejší věty, předmětné věty, časová souslednost, nepřímé otázky, zkracování vedlejších vět infinitivem, zkracování vedlejších vět gerundiem, průběhový trpný rod. Zautomatizování gramatických jevů v kombinaci s praktickým procvičováním pomůže výrazně zlepšit jazykovou úroveň.

 

Den-čas:          ST, 8:30-12:00

Termín:            19.09. – 12.12.2018 + 09.01. – 20.02.2019 

Pobočka:         ROLINO 1 – Šrobárova

Počet lekcí:      20x

Cena:               8.790,- Kč

 

 

1XG A Odpolední Atypické kurzy ÚT 16:30-20:00 18.09.18-26.02.19. Cena : 8.790 Kč info

Atypický kondiční kurz po Levelu A+B + procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Elemetary nebo Pre-intermediate

Atypický kurz bude zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Elemetary nebo Pre-intermediate. Nedílnou součástí výuky bude Kondiční kurz po Levelu A+B a samozřejmě také opakování a trénink gramatických jevů podle učebnice Rolina.

Den-čas:          ÚT, 16:30-20:00

Termín:            18.09. – 18.12.2018 + 08.01. – 26.02.2019 

Pobočka:         ROLINO 1 – Šrobárova

Počet lekcí:      20x

Cena:               8.790,- Kč

 

 

2XD A Dopolední Atypické kurzy ÚT 8:30-12:00 18.09.18-19.02.19. Cena : 8.790 Kč info

Tento atypický kurz bude zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Pre-intermediate a samozřejmě také na trénink gramatických jevů dle harmonogramu učebnice AJ – Level C. Cílem harmonogramu Level C je gramatika souvětí, vedlejší věty, předmětné věty, časová souslednost, nepřímé otázky, zkracování vedlejších vět infinitivem, zkracování vedlejších vět gerundiem, průběhový trpný rod. Zautomatizování gramatických jevů v kombinaci s praktickým procvičováním pomůže výrazně zlepšit jazykovou úroveň.

Den-čas:          ÚT, 8:30-12:00

Termín:            18.09. – 18.12.2018 + 08.01. – 19.02.2019 

Pobočka:         ROLINO 2 – Nám. míru

Počet lekcí:      20x

Cena:               8.790,- Kč