Rozřazovací test – angličtina


Před zaškrtnutím odpovědi si pečlivě přečtěte zadání. Správná odpověď je vždy jen jedna. Celou větu poté přeložte do češtiny. Pro Vaše správné zařazení do kurzu je nutné, abyste otázky, u kterých si nejste jisti, nechali bez odpovědi a netipovali. Jakmile dojdete do oblasti otázek, na které již nebudete znát odpovědi, v testu již dále nepokračujte, vyplňte osobní údaje a odešlete jej ke zpracování.

1. He _____ the letter ten minutes ago.


2. His money _____ on the table.


3. He _____ to me.


4. They didn't agree with me. _____.


5. _____ ill!


6. She cut the bread, _____ she?


7. He would _____ dinner last evening.


8. It was Sunday yesterday. We ______ go to school.


9. Susan _____ housework.


10. He started _____ here.


11. What ____ right now?


12. Nobody has _____ said this to me.


13. A: "Why is he so sad?" B: "His wallet _____."


14. He _____ do it.


15. They brought _____ pencils, did they?


16. This time on Monday he _____ a letter.


17. He _____ it last week.


18. A: "I saw the film yesterday." B: "_____?"


19. I am very hungry; I _____ something to eat in the morning.


20. She is tired. She _____ since 6 o'clock in the morning.


21. Why did you suggest _____ for him?


22. The hospital _____ right now.


23. She eats a lot of chocolate _____ being fat.


24. She risked _____ him.


25. She was known _____ friends.


26. We didn't go on a trip _____ bad weather.


27. We are looking forward _____ the book.


28. The house _____ since last June.


29. She wanted _____ with her.


30. They _____ happy.


31. If only he _____ it yesterday!


32. Immediately she _____ to work, we will tell her about it.


33. I have to help him so that he _____ have problems.


34. If I _____ in your place, I wouldn't invite him to the party.


35. While I _____ a bath, she will leave.


36. The book _____ is very good.


37. I wish I _____ in his place now.


38. I wouldn't have done it if I _____ it.


39. I suppose Mary _____ dinner when we come home.


40. Where is the girl ______ to yesterday?


41. I didn't know _____.


42. She asked me _____.


43. We expected _____ polite, but she was rude.


44. They wondered _____.


45. I am sorry _____ you before.


46. I don't know which shop _____ it in.


47. By the time you come back from your holiday, all your plants _____.


48. She had no idea what _____.


49. She regretted _____ him.


50. He wanted to know what _____ at the weekend.


51. She is a very nervous person. I wish she _____ her nails all the time.


52. We suggested _____ a dictionary.


53. As soon as we _____ the dishes, we will go to bed.


54. He admitted _____ there.


55. If they _____ yesterday, they would know it now.


56. By 10 o'clock she _____ the report.


57. Mary is not fat; she _____.


58. She demanded _____ there in time.


59. Immediately she _____ the coffee, she went home.


60. If she _____ a man, she would have got the job yesterday.


Vyplňte osobní údaje a odešlete test!

Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři. Všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

*) Vyplnění hvězdičkou označených polí je povinné.Jméno a příjmení *


Firma


E-mail *


Telefon *