Termíny kurzů – přihláška

Nevíte, která úroveň je pro vás ta správná? Připravili jsme pro vás rozřazovací testy, kde si můžete ověřit úroveň svých znalostí.

Hlavní kurzy

Další kurzy


 

Podzim 2016

Atypické kurzy

1XD A Dopolední Atypické kurzy ČT 8:30-12:00 8.9.–15.12.16+5.1.–9.2.17 (nevýuka 17.10. – st. svátek) Cena : 6.980 Kč info

Tento tzv. atypický kurz je zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Elementary a samozřejmě také opakování a trénink gramatických jevů z předchozích kurzů podle učebnice ROLINO: AJ-Kondiční kurz po Levelu A+B bude nedílnou součástí výuky.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Doplňková učebnice řady F2F Elementary-Student´s Book (2nd Edition):

Tyto učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina.

Obvyklá cena na trhu této učebnice F2F Elementary-Student´s Book 2nd Edition je 590,- Kč.

Posluchačům nabízíme zajištění této učebnice přes ROLINO s 10% slevou za 531,- Kč.

 

Učebnice F2F Elementary-Workbook+key (2nd Edition) – pro výuku není potřeba.

Pro zájemce můžeme zajistit tuto učebnici s 10% slevou za 284,- Kč.

1XH A Večerní Atypické kurzy ÚT + ČT 18:00-20:00 27.9.-1.12. Cena : 3.990 Kč info

Tento tzv. Atypický kurz bude zaměřen na zdokonalování konverzačních dovedností podle učebnice Úvod do konverzace a procvičování gramatických struktur z předchozích kurzů, především Kondice – Level B.

Úvod do konverzace:

Cílem kurzu je seznámit se se základními konverzačními obraty, budete si nacvičovat jednoduchou konverzaci na běžná témata (seznamování, restaurace, hotel…) a zdokonalovat si schopnost porozumět mluvenému projevu.

Kondice – Level B:

Úkolem je si zopakovat složitější gramatiku jednoduché věty jako průběhový čas, trpný rod a především způsobová slovesa a jejich opisy ve všech časových rovinách. Náplní kurzu jsou i výčitky, domněnky, jistoty, neurčitá zájmena, stupňování přídavných jmen a další gramatické jevy, které jsou potřebné ke komunikaci v jednoduchých větách a porozumění anglickému projevu.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

1XF A Večerní Atypické kurzy PO + ST 18:00-20:00 18.4.–22.6.16+5.9.–14.11.16 (nevýuka 28.9.) Cena : 7.680 Kč info

Tento tzv. atypický kurz je zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Elementary.

Samozřejmě také opakování a trénink gramatických jevů z Levelu A bude nedílnou součástí výuky.

Podle dosažené úrovně bude do výuky zařazena učebnice ROLINO: AJ-Level B – trpný rod, průběhové časy, opisy způsobových sloves, neurčitá zájmena, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Doplňková učebnice řady F2F Elementary – Student´s Book (pozor: 2nd Edition):

Učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina.

Obvyklá cena na trhu této učebnice F2F – Student´s Book je 590,- Kč.

Posluchačům nabízíme zajištění této učebnice přes ROLINO s 10% slevou za 531,- Kč.