2XD A – Dopolední – Level C – PODZIM 2018

Angličtina


Tento atypický kurz bude zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Pre-intermediate a samozřejmě také na trénink gramatických jevů dle harmonogramu učebnice AJ – Level C. Cílem harmonogramu Level C je gramatika souvětí, vedlejší věty, předmětné věty, časová souslednost, nepřímé otázky, zkracování vedlejších vět infinitivem, zkracování vedlejších vět gerundiem, průběhový trpný rod. Zautomatizování gramatických jevů v kombinaci s praktickým procvičováním pomůže výrazně zlepšit jazykovou úroveň.

Den-čas:          ÚT, 8:30-12:00

Termín:            18.09. – 18.12.2018 + 08.01. – 19.02.2019 

Pobočka:         ROLINO 2 – Nám. míru

Počet lekcí:      20x

Cena:               8.790,- Kč

 

 Objednávka kurzu