Termíny kurzů – přihláška

Nevíte, která úroveň je pro vás ta správná? Připravili jsme pro vás rozřazovací testy, kde si můžete ověřit úroveň svých znalostí.

Hlavní kurzy

Další kurzy


 

Zima 2023

Level G - kurzy

Level G

4A Dopolední Level G ÚT 8:30-12:00 24.1.-28.3. Cena : 7.230 Kč info

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, kteří již plynně a bezchybně anglicky hovoří (dle SERR od úrovně C1).

Během kurzu si prohloubíte a upevníte pohotové užívání angličtiny v mluvené i psané podobě. Zabývat se budete především rozvojem konverzačních technik, kdy konverzace probíhá s rodilým mluvčím i českým lektorem.

Cílem kurzu je naučit posluchače plynně komunikovat na jakékoliv odborné téma. Gramatika je zaměřena především na další upevňování frazeologie, rozšiřování slovní zásoby, včetně užšího tematického zaměření.

V kurzu se používají odborné jazykové učebnice, jejichž součástí jsou i obsáhlejší a tematicky zaměřená poslechová cvičení.

Výuka probíhá: 1x týdně 210 min, tj. celkem více než 46 vyuč. hodin

4B Odpolední Level G ÚT 16:30-20:00 24.1.-29.8. Cena : 7.230 Kč info

Kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, kteří již plynně a bezchybně anglicky hovoří (dle SERR od úrovně C1).

Během kurzu si prohloubíte a upevníte pohotové užívání angličtiny v mluvené i psané podobě. Zabývat se budete především rozvojem konverzačních technik, kdy konverzace probíhá s rodilým mluvčím i českým lektorem.

Cílem kurzu je naučit posluchače plynně komunikovat na jakékoliv odborné téma. Gramatika je zaměřena především na další upevňování frazeologie, rozšiřování slovní zásoby, včetně užšího tematického zaměření.

V kurzu se používají odborné jazykové učebnice, jejichž součástí jsou i obsáhlejší a tematicky zaměřená poslechová cvičení.

Výuka probíhá: 1x týdně 210 min, tj. celkem více než 46 vyuč. hodin