ROLINO malá skripta – Ovoce & barvy


Metodická podpora pro učitele/rodiče

Pro 1. a 2. třídu – téma: OVOCE & BARVY (FRUITS & COLOURS)

Jedná se o tzv. „nepíšící verzi“ – i když v myšlenkové mapě na konci skript se již nějaká písmenka doplňují, což ale zvládnou i prvňáčci.

Použitá gramatika: Sloveso BE v přítomném i minulém čase, v singuláru i v plurálu, klad, zápor, otázka * Významová slovesa v přítomném průběhovém čase (WHEN? … NOW), klad, zápor, otázka * Podstatná jména v singuláru i v plurálu (včetně nepravidelných tvarů) * Přídavná jména * Tázací zájmen (WHAT, WHEN, WHERE, WHO) * Číslovky *

Edukace probíhá vždy na základě textu. Díky barevným obrázkům dochází snadněji k vizualizaci jednotlivých slovíček. Ovoce si osvojujeme nejdříve na základě přiřazení příslušné barvy a poté i jednotlivých chutí (sladké, kyselé či hořké ovoce). Zároveň trénujeme jemnou motoriku při spojování textů s obrázky a při vybarvování jednotlivých obrázků.

Strana 3: Aktivní nová slovní zásoba včetně vyobrazení ovoce

Strana 4 + 5: Ovoce je rozděleno do bublinek podle barev. Žák obrázky ovoce vybarví příslušnou barvou, spojí čárou bublinku s textem s oválkem příslušného ovoce – poté identifikuje jednotlivé ovoce v oválku.

Ve cvičení TRUE OR FALSE žák přečte příslušný řádek (příp. mu dospělý pomáhá text přečíst) a žák se sám rozhoduje, zda je daná informace pravdivá (TRUE) či nikoliv (FALSE).

Strana 6: Žák trénuje otázku a kladnou či zápornou odpověď slovesa BE. Rozhoduje se, jakou chuť dané ovoce má. Obrázky vybarví a spojí s příslušnou bublinkou s textem.

Poté se trénuje WHAT DO YOU LIKE? a kladná a záporná odpověď žáka z jeho vlastního pohledu.

Strana 7: Zde je ROLINO myšlenková mapa, která celé téma „ovoce & barvy“ shrnuje. Pracujeme se s ní tak, že začínáme ve směru hodinových ručiček (tam, kde je na ciferníku hodin jednička). Myšlenková mapa aktivuje práci obou mozkových hemisfér. Žák je schopen mapu číst nejdříve jen podle obrázků a textů psaných velkým písmem, poté čte texty v bublinkách, ve kterých následně doplňuje chybějící písmenka. Aktivně žák trénuje přítomný čas průběhový, ale pasivně rovněž také prostý.

K těmto ROLINO skriptům jsme pro Vás připravili ještě další podporu. Berte to jako pomoc či rozšíření tématu: