ROLINO audiosoubor NJ – MP3


Kód: 8090167829

Cena:

1.320 Kč

Skladem

ks

Galerie


ROLINO audiosoubor obsahuje:

  • 1 x MP3
  • průvodní tištěný manuál v rozsahu 352 stran

S audiosouborem může pracovat jak úplný začátečník, tak i pokročilý posluchač, který si chce zautomatizovat větné struktury. Absolventům našich kurzů slouží audiosoubor pro zopakování gramatických jevů, které mu dělají potíže. Veškeré mluvené slovo je zachyceno v manuálu, což usnadňuje orientaci. Celý soubor je přehledně strukturován (tak jak je obvyklé u našich „živých“ kurzů):

  • vysvětlení gramatiky – stručné a jasné, zvlášť zvýrazněné v rámečcích, nechybí upozornění na záludnosti jazyka.
  • dril – slovní zásobu se učíme ve větách. Při procvičování určité látky je dril zpočátku ve volnějším (ne však uspávacím) tempu. Tempo se postupně zrychluje a slovní zásoba systematicky rozšiřuje. Na novém gramatickém jevu též opakujeme již dříve probranou gramatiku i známou slovní zásobu. Výbornou výslovnost zajišťují rodilí mluvčí. Dril zpříjemňují hlasy známých osobností a nazpívané gramatické pasáže.
  • kontrolní testy – slouží k ověření písemného projevu. Okamžitá kontrola testů je umožněna díky přiloženému klíči.
  • slovní zásoba – je rozdělená na slovesa, podstatná jména a ostatní slovní zásobu. V závěru učebnice je uveden celkový slovník použitých výrazů.
  • celkové opakování „TAMTAMY“ – tato část se nachází na konci každé sekce. Zde je drilem a v ještě svižnějším tempu zopakována gramatika a slovní zásoba, která se vyskytovala v příslušné sekci. Tato část je podbarvena hudbou, která má rychlost tepu srdce. Zpočátku působí velmi rušivě (simulace reálných podmínek), po chvíli ji však přestaneme vnímat a ona nás přitom stále udržuje v pohotovosti.

Jak se učit s audiosouborem?

  • pasivní příjem – výhodou souboru je, že jej můžeme prostřednictvím jakéhokoliv přehrávače (př. autorádia) poslouchat prakticky kdykoliv a kdekoliv. I pouhým poslechem se informace ukládají do podvědomí. Mnohem efektivnější je však aktivní práce s kazetami.
  • aktivní příjem – Nejprve spustíme přehrávač a zároveň s poslechem sledujeme text v manuálu. Tím se seznámíme s gramatikou, větami a slovní zásobou. Ve druhé fázi si pustíme tentýž text, opět jej sledujeme v manuálu a mluvíme nahlas současně s rodilým mluvčím. Nelekáme se svižného tempa (tempo odpovídá rychlosti řeči cizince) a po určité době zkoušíme reagovat již bez manuálu. Po několikerém zopakování se informace uloží do podvědomí, tzn. že používáme cizí jazyk naprosto automaticky bez jakéhokoliv přemýšlení stejně rychle jako svůj jazyk mateřský.

K tomuto produktu doporučujeme dokoupit