Prezenční výuka – START od 3.12.


Díky uvolnění stávajících vládních opatření se opět můžeme potkávat na našich pobočkách při prezenční  výuce.

Od čtvrtka 3.12. (včetně) učíme všechny skupinové kurzy již opět prezenční formou.

 Lektoři se na studenty již moc těší. Věříme, že jste byli s naší online výukou spokojeni, ale výuka prezenční je vždy o malinko přínosnější.

Je nutné dodržovat nařízená pravidla:

  • Povinné používání roušek žáků i lektorů ve všech prostorách poboček po celou dobu jejich účasti.
  • Povinnost žáků dezinfikovat si ruce bezoplachovým dezinfekčním gelem (je umístěn v každé učebně).
  • Povolena je jen účast žáků na výuce bez příznaků respiračních onemocnění.
  • Dezinfekce stolů a kontaktních míst v učebnách po každé skupině.
  •  Větrání tříd a společných prostor na pobočkách.
  • Kompletní dezinfekce a hygienický úklid všech prostor poboček každý den.
  • Omezení kontaktů žáků z různých skupin.  Při dodržování tohoto opatření prosíme rodiče a žáky o spolupráci. Na výuku je třeba chodit v uvedené časy a před pobočkou se prosím neshlukovat. Jsme si vědomi, že na některých pobočkách to bude vyžadovat více pochopení a ohleduplnosti, za což vám všem předem děkujeme.

Věříme, že se stav postupem času zlepší a výuka bude moci probíhat za příjemnějších podmínek.