Reference


Mercedes–Benz Česká republika s. r. o.


„ROLINO zajišťovalo výuku anglického a německého jazyka pro naše zaměstnance 7 let. Tato doba sama o sobě dostatečně vypovídá o tom, jak byli naši zaměstnanci s Vaším stylem výuky a jejími výsledky spokojeni. Především všem zúčastněným vyhovovala Vaše neobvyklá ROLINO metoda výuky umožňující velké skupině žáků v poměrně krátké době zvládnout základní gramatické jevy a pevně si je zafixovat ve svém podvědomí. Díky této metodě se naši zaměstnanci rozhodně mohou pochlubit citelným pokrokem ve znalosti vyučovaného jazyka. Dokladem úspěšnosti výuky byla jejich stále se zvyšující schopnost se orientovat v cizojazyčných textech a komunikovat s našimi zaměstnavateli či obchodními partnery v cizím jazyce.“

Magdalena Sladká, Mercedes-Benz Česká republika s. r. o.

ZOTT s. r. o.


„Musím říci, že schopnost našich zaměstnanců komunikovat se zahraničními partnery nebo orientace v cizojazyčných textech jsou již po krátké době velmi dobré a s pravidelným studiem ve Vašich kurzech se tato schopnost neustále prohlubuje, což přispívá k rozvoji jednotlivce i celé firmy. Velmi dobré výsledky jsou nepochybně zásluhou Vašich zkušených lektorů a neobvyklé metody výuky, kterou s úspěchem používají. Tato kombinace umožňuje zvládnutí základních gramatických jevů a jejich intuitivní osvojení v krátkém čase, a to i přes velké pracovní vytížení, které neumožňuje nebo značně omezuje přípravu zaměstnanců ve svém volnu. Vaše flexibilita a snaha vycházet nám vstříc dotváří velmi dobrý celkový dojem a výrazně přispívá k naší spokojenosti se společností Rolino.“

Daniela Zavadilová, prokuristka, ZOTT s. r. o.

CarTec Praha, s r.o.


S Jazykovým studiem ROLINO spolupracujeme již řadu let v oblasti jazykového vzdělávání našich zaměstnanců a za celou dobu spolupráce jsme vždy byli maximálně spokojeni.

CarTec Praha

G – CLARK, s.r.o.


„S jazykovým studiem ROLINO spolupracujeme již několik let na výuce anglického jazyka.

S výukou jsme spokojení. Přístup lektorů splňuje veškeré naše představy a požadavky, které jsem si při výběru dodavatele jazykového vzdělávání požadovali. Jazyková výuka je zajištěna metodicky i organizačně.

Zaměstnanci také velmi oceňují používání drilu při výuce tzv. ROLINO metodu. Jazyková úroveň našich zaměstnanců se znatelně zlepšila.

Jsme přesvědčení, že jazyková spolupráce bude i nadále pokračovat tak dobře jako doposud.“

Václava Gürtnerová, jednatelka

ThyssenKrupp výtahy, s.r.o.


„Jazykové studio ROLINO zajišťuje výuku anglického a německého jazyka v naší společnosti od roku 2009. S dosavadní spoluprací jsme spokojeni. Vyhovuje nám hlavně koncepce výuky, kdy je posluchačům připraven jazykový program přesně podle jejich úrovně. Jednotná metodika výuky všech lektorů pak nevytváří vůbec žádné potíže při střídání lektorů. Posluchači si tak nezvyknou na jednoho svého lektora. Dále oceňujeme propracovaný systém dalších služeb, jako je jazykový audit před zahájením výuky, evidence během kurzů a po skončení kurzů přehledné zpracování docházky, testů atd…

Služby Jazykového studia ROLINO neváháme doporučit i ostatním.“

Michaela Kubů, personální manažer

LUMEN International a.s.


„Od roku 2008 jsem začali opakovaně a pravidelně využívat služeb Jazykového studia ROLINO v rámci kurzů anglického jazyka. Měli jsem zájem především o pravidelnou výuku angličtiny netradiční metodou pro naše kolegy, která by vedla ke zdokonalení jejich anglického jazyka při různých jednání s obchodními partnery ze zahraničí. S Rolino metodou výuky a profesionálním přístupem školy jsem velmi spokojeni. Zároveň dlouhodobě oceňujeme výběr kvalitních lektorů, kteří vyučují v jednotlivých hodinách podle jednotné koncepce a vítáme i možnost výběru lektora. Spolupráci s ROLINEM budeme i nadále rádi prohlubovat a rádi Vás doporučíme i jako vhodného partnera dalším společnostem“

Ing. Michaela Varyšová, HR manager

Kåkå, s r.o.


Služeb Jazykového studia Rolino využíváme, s malými přestávkami, již od roku 2003, v rámci výuky angličtiny našich zaměstnanců. Absolvovali jsem jak hromadné kurzy konané v učebnách Rolina, tak firemní výuku v našich kancelářích a v obou případech byla spolupráce se studiem na vysoké profesionální úrovni, organizace vychází vstříc při řešení forem výuky (malé skupinky sestavené dle našich požadavků) či termínů výuky (ve dnech, aby vyhovovala účastníkům kurzu). Maximálně spokojeni jsem s výběrem lektorského týmu, který dokáže zaujmout účastníky kurzu svou odborností a osobním přístupem. Využíváme aktivně i poslechové CD, které vydalo jazykové studio Rolino.

Vzhledem v výše uvedenému hodláme služeb Jazykového studia Rolino dále i v budoucnu využívat.

Andrea Rácová, CFO – Hlavní účetní – KaKa CZ s.r.o.

Bakker, s r.o.


„Naprosto spolehlivá a příjemná komunikace se zástupci ROLINA, jsou schopni flexibilně vyřešit všechny naše požadavky či naléhavé změny, ROLINO poskytuje kvalitní služby prostřednictvím kvalitních lektorů.“

Zuzana Křemenová, BAKKER, s.r.o.

OVB Allfinanz, a.s.


„Služeb Jazykového studia ROLINO využíváme od září 2010. Kurzy německého jazyka jsou ušity na míru našim požadavkům a jazykovým znalostem našich zaměstnanců. Zaměstnanci byli na základě vstupních testů rozřazeni do skupin dle úrovně a časových možností. Pro každou skupinu byl vytvořen podrobný plán výuky.

Firma ROLINO nám vyšla vstříc s organizací harmonogramu výuky atd… S kvalitou lektorů jsem také velmi spokojeni. Jsou kvalifikovaní v oblasti jazyka i metodiky a vždy se snaží posluchačům odpovědět na všechny jejich dotazy.

Zajímavé jsou i podpůrné materiály pro výuku a to jak ty, které jsou určeny pro výuku v hodině, tak ty, které slouží k domácí přípravě.

Jazykové studio ROLINO je profesionální a se spoluprací jsem velmi spokojeni.“

Petra Vacková, personální manažerka

Vanad a.s.


„Spolupráce s Jazykovým studiem ROLINO jsme zahájili v lednu 2010. Vzhledem k tomu, že jsem se stali příjemci finanční podpory s ESF, bylo nezbytné pro organizaci kurzů i potřebnou dokumentaci. Jazykové kurzy angličtiny probíhaly ve dvou cyklech. I přes náročnost kurzů posluchači byli s formou výuky spokojeni. U gramatických jevů ocenili přehlednost a logiku výkladu s následným procvičováním pomocí drilových cvičení. Při procvičování komunikativních dovedností velice kladně hodnotili připravené materiály z jejich oboru. Lektoři obdrželi  od posluchačů také vysoké hodnocení. Ráda bych také poděkovala za výbornou spolupráci při vypracování podkladů a dokumentů pro Úřad práce. Jazykové studio ROLINO můžeme jako subjekt zajišťující firemní jazykové vzdělávání vřele doporučit.“

Ing. Pavel Kopejtka, prokurista

Mazak


„S jazykovým studiem ROLINO spolupracujeme již od roku 2012 při vzdělávání našich zaměstnanců. Výuka angličtiny a také individuální výuka jazyků pro cizince, jsou velmi profesionálně lektorovány, jak v obecné rovině, tak v rámci odborného zaměření na obchodní angličtinu. ROLINO disponuje kvalifikovanými lektory i kvalitní administrativní podporou. Se službami společnosti ROLINO jsme velmi spokojeni a těšíme se na falší spolupráci. Naše společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. s centrálou v Jažlovicích je součástí mezinárodní společnosti Yamazaki Mazak, největšího světového výrobce obráběcích strojů pro řezání kovů. Výborné jazykové vybavení je proto naprostou nezbytností pro veškeré naše zaměstnance.“

Stanislav Kovanda, sales manager

G–clark, s r.o.


S Jazykovým studiem ROLINO spolupracujeme již řadu let v oblasti jazykového vzdělávání našich zaměstnanců a za celou dobu spolupráce jsme vždy byli maximálně spokojeni.

G-clark

ZŠ U Roháčových kasáren


„Jazykové studio Rolino zajišťuje pro učitele naší ZŠ výuku anglického jazyka Originální Rolino metoda výuky, kterou používáte, nutí frekventanty kurzů soustavně a aktivně se zapojovat do výuky. Pomocí této metody dosahují účastníci kurzů v poměrně krátkém čase velkých pokroků. Dále bych chtěla poděkovat za Vaši flexibilitu při řešení organizačních záležitostí. Vždy jste nám vyšli vstříc s odvoláním či nahrazením výuky.“

Mgr. Jindra Pohořelá, ředitelka školy

PROPANTRANS s.r.o.


„S Jazykovým studiem ROLINO úspěšně spolupracujeme od roku 2009. ROLINO zajišťuje výuku anglického jazyka pro naše zaměstnance. Ráda bych touto cestou vyjádřila spokojenost s Vaší společností. Oceňuji především profesionalitu lektorů, netradiční formu výuky „drilem“ doplněnou procvičováním konverzačních dovedností a vstřícností při řešení náhradních hodin… Na základě velmi dobrých zkušeností budeme pokračovat ve spolupráci i v dalším období.“

Ing. Dagmar Zemánková, finanční ředitelka, Propantrans s.r.o.