Druhy tlumočení


  • Konsekutivní tlumočeníJde o typ tlumočení, kde se tlumočí dílčí úseky nebo jednotlivé věty. Většinou se jedná o tzv. doprovodné tlumočení, např. při obchodním jednání nebo instruktáži ve výrobním závodu. Pokud je konsekutivně tlumočeno na přednáškách a konferencích, jedná se o tzv. vysokou konsekutivu.
  • Simultánní tlumočeníSimultánní tlumočení probíhá většinou ve speciálních tlumočnických kabinách, kde jsou 2 tlumočníci, kteří se střídají po cca. 30 minutách., Používá se většinou na konferencích. Pokud je tlumočení požadováno jen pro několik málo osob a tlumočnická kabina není k dispozici, lze zajistit tzv. „šušotáž“, kde tlumočník sedí vedle účastníka, nebo ve středu skupiny a tlumočí mluvený projev účastníkům tlumeně – šeptáním.
  • Soudní tlumočení
    Soudní tlumočení je také někdy nazýváno úředním tlumočením a je k němu zapotřebí soudní tlumočník, který je registrovaný u příslušného krajského soudu a má tedy udělené zvláštní oprávnění.