Druhy korektur


  • Korektura rodilým mluvčím
    Zahrnuje kontrolu pravopisu a gramatiky, včetně oprav překlepů a interpunkce, kontrolu správnosti a jednotnosti použité terminologie a zároveň základní stylistickou úpravu. Korekturu provádí rodilý mluvčí příslušného jazyka.

 

  • Předtisková korektura
    Korektor provádí poslední kontrolu textu před tiskem nebo zveřejněním na webové stránce. Kontroluje se nesprávné rozdělení slov, řazení stránek, kapitol, úplnost, čitelnost nebo správné umístění a vložení obrázků. Obvykle se provádí ve formátu pdf. Korekturu provádí rodilý mluvčí se znalostí pravidel DTP.

 

  • Odborná korektura
    Jedná se o kontrolu z hlediska použití odborných termínů a účelu textu. Pro dosažení co nejlepších výsledků je nezbytná úzká spolupráce s klientem, zejména poskytnutí speciální terminologie, případně slovníku odborných/firemních výrazů nebo doporučení referenčních textů. Korekturu provádí rodilý mluvčí se znalostí odborné terminologie.

 

  • Stylistická korektura
    kromě úpravy pravopisu a gramatiky zahrnuje i rozsáhlejší stylistické úpravy – cílem je, aby byl text čtivý, perfektně srozumitelný a přehledný. Tato varianta je ideální například pro marketingové, reklamní texty a knižní zpracování.