Kurzy ZIMA 2020


Rok 2020 se teprve rozjíždí, ale v ROLINU již začínají první kurzy v cyklu ZIMA 2020.

Pro zvolení správné úrovně si vyplňte náš rozřazovací test. Návaznost kurzů je opět v cyklu JARO 2020.

HLAVNÍ KURZY začínají až v týdnu od pondělí 20.1.2020, ale DOPLŇKOVÉ KURZY začínají již třeba tento víkend…

Kurz pro úplné začátečníky – Level 0 – Víkendový, Pá – Ne (kód: XCa)

 • Kurz je vhodný pro úplné začátečníky, kteří se s jazykem setkali opravdu jen minimálně.
 • Seznámení se se základy gramatiky cizího jazyka (výslovnost, základní časy, osobní zájmena, …)
 • Kurz je zejména vhodný před nástupem do kurzu Level A.
 • ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.
 • Celkem více než 23 vyuč. hodin.
 • Pá 10.1. až Ne 12.1.2020
 • Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere celý blok z příslušné ROLINO učebnice.

Přihláška do kurzu je ZDE…

Nejoblíbenější kurz – Level A – Večerní, Po + ST (kód: 1D)

 • Kurz je vhodný pro začátečníky a tzv. chronické začátečníky.
 • Během kurzu se naučíte základy angličtiny v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.
 • Od prvopočátku se učíte používat slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném,  ale i budoucím a v časech minulých. Zároveň ochutnáte i základy konverzačních technik.
 • Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena především na činný rod, pravidelná i nepravidelná slovesa v různých jednoduchých časech, tvorbu záporu, otázek i rozkazu, na práci se zvratnými slovesy, na zájmena osobní i přivlastňovací atd.
 • ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.
 • Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.
 • Výuka probíhá: 2x týdně 120 min, tj. celkem více než 53 vyuč. hodin
 • Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere jedna lekce z příslušné ROLINO učebnice.

Přihláška do kurzu je ZDE…

Celá nabídka kurzů v cyklu ZIMA 2020 zde…