Kurzy ZIMA 2018


Hned začátkem nového roku nám začínají jazykové kurzy v cyklu ZIMA 2018, zajistěte si své místo v kurzu, naše kapacita je omezená!!!

Pro zvolení správné úrovně si vyplňte náš rozřazovací test. Návaznost kurzů je opět v cyklu JARO 2018.

HLAVNÍ KURZY začínají až v týdnu od pondělí 22.1.2018, ale DOPLŇKOVÉ KURZY začínají hned začátkem roku 2018!!!

Nejoblíbenější kurz – Level A – Večerní, Po + ST (kód: 1D)

  • Kurz je vhodný pro začátečníky a tzv. chronické začátečníky.
  • Během kurzu se naučíte základy angličtiny v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.
  • Od prvopočátku se učíte používat slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném,  ale i budoucím a v časech minulých. Zároveň ochutnáte i základy konverzačních technik.
  • Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena především na činný rod, pravidelná i nepravidelná slovesa v různých jednoduchých časech, tvorbu záporu, otázek i rozkazu, na práci se zvratnými slovesy, na zájmena osobní i přivlastňovací atd.
  • ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.
  • Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.
  • Výuka probíhá: 2x týdně 120 min, tj. celkem více než 53 vyuč. hodin
  • Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere jedna lekce z příslušné ROLINO učebnice.

Přihláška do kurzu je ZDE…