Kurzy LÉTO 2017


Léto je již v plném proudu a s ním i naše nabídka prázdninových kurzů – naše DOPLŇKOVÉ KURZY začínají skoro každý víkend – nepropásněte jejich termíny!!! Hlavní kurzy v období LÉTO 2017 naleznete zde…

Např:

ODPOLEDNÍ KURZ AJ – 1K – PO+ST vždy 16:30-20:00, Level A, již od 31.7.2017

  • Kurz je vhodný pro začátečníky a tzv. chronické začátečníky.
  • Během kurzu se naučíte základy angličtiny v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.
  • Od prvopočátku se učíte používat slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném,  ale i budoucím a v časech minulých. Zároveň ochutnáte i základy konverzačních technik.
  • Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena především na činný rod, pravidelná i nepravidelná slovesa v různých jednoduchých časech, tvorbu záporu, otázek i rozkazu, na práci se zvratnými slovesy, na zájmena osobní i přivlastňovací atd.
  • ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.
  • Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.
  • Výuka probíhá: 2x týdně 210 min, tj. celkem více než 46 vyuč. hodin
  • Přihlásit se můžete ZDE…
  • Návaznost v dalším období je vždy zajištěna – PODZIM 2017

Další prázdninové kurzy: