Kurzy JARO 2018 – 10denní kurz AJ


  • Chcete se na své letní dovolené v zahraničí domluvit? 

… tady je další možnost:

Intenzivní 10denní kurz ANGLIČTINY Level A+B, 1V1

  • Čas: 1. pátek 16:30-20:00, další dny 8:30-12:00+13:00-16:30
  • Datum: 27.4.-6.5. 2018
  • Cena: 7.350,- Kč (93,- Kč/vyuč. hod. + učebnice ZDARMA)
  • Pobočka: ROLINO 1 – Šrobárova (Šrobárova 1, Praha 3)

Popis kurzu:

Během kurzu se nejen naučíte základy angličtiny v mluvené i psané podobě, ale zároveň si je stihnete také upevnit, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.

Od prvopočátku se učíte používat slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném, ale i budoucím a v časech minulých, včetně podmínek. Zároveň nejen ochutnáte, ale také si upevníte základy konverzačních technik.

Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena na rod činný i trpný, pravidelná i nepravidelná slovesa v různých časech jednoduchých i průběhových, tvorbu záporu, otázek i rozkazu, opisy způsobových sloves, práci se zvratnými slovesy, zájmena osobní, přivlastňovací i neurčitá, stupňování přídavných jmen a příslovcí atd.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Výuka probíhá po dobu 10 dnů: začíná se v pátek odpoledne a poté se pokračuje každý další den dopoledne i odpoledne, tj. celkem více než 88 vyuč. hodin.

Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere celý blok z příslušné ROLINO učebnice.

Kurz je vhodný pro začátečníky a tzv. chronické začátečníky, ale jedná se o velmi intenzivní kurz, na který si stačí vzít týden dovolenou, a získáte tím 10 dnů té nejintenzivnější angličtiny

  • Přihlásit se můžete ZDE…