2XH A Večerní – ZIMA–JARO 2017

Angličtina


Cílem kurzu je naučit se komunikovat v souvětích, včetně tréninku vět vedlejších, za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika LEVEL C je zaměřena především na předmětné věty, časovou souslednost, nepřímé otázky, zkracování vedlejších vět infinitivem, zkracování vedlejších vět gerundiem, dále na průběhový trpný rod apod.

Zároveň by se lektoři zaměřovali na zdokonalování konverzačních dovedností, četbu a poslech článků pro rozšiřování slovní zásoby dle doplňkových učebních materiálů řady Face2Face Pre-Intermadiate. Podle dosažené jazykové úrovně v průběhu kurzu je možné zařadit navazujícím harmonogramem Level D, tzn. časové věty, podmínkové a přací věty, účelové věty, příčinné věty, frázová slovesa.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Doplňková učebnice řady F2F – Pre-Intermadiate Student´s Book:

Tyto učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina.

Obvyklá cena na trhu této učebnice F2F – Student´s Book je 590,- Kč.

Posluchačům nabízíme zajištění této učebnice přes ROLINO s 10% slevou za 531,- Kč.

 Objednávka kurzu