2XB A – Dopolední – Level B – PODZIM 2018

Angličtina


Tento atypický kurz bude zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Pre-intermediate a samozřejmě také na trénink gramatických jevů dle harmonogramu učebnice AJ – Level C. Cílem harmonogramu Level C je gramatika souvětí, vedlejší věty, předmětné věty, časová souslednost, nepřímé otázky, zkracování vedlejších vět infinitivem, zkracování vedlejších vět gerundiem, průběhový trpný rod. Zautomatizování gramatických jevů v kombinaci s praktickým procvičováním pomůže výrazně zlepšit jazykovou úroveň.

 

Den-čas:          ST, 8:30-12:00

Termín:            19.09. – 12.12.2018 + 09.01. – 20.02.2019 

Pobočka:         ROLINO 1 – Šrobárova

Počet lekcí:      20x

Cena:               8.790,- Kč

 

 Objednávka kurzu