1XU A – Nedělní – Level A – ZIMA–JARO 2017

Angličtina


Doplňkové kurzy

Kurz je vhodný pro začátečníky a tzv. chronické začátečníky.

Během kurzu se naučíte základy angličtiny v mluvené i psané podobě, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.

Od prvopočátku se učíte používat slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném,  ale i budoucím a v časech minulých. Zároveň ochutnáte i základy konverzačních technik.

Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů. Gramatika je zaměřena především na činný rod, pravidelná i nepravidelná slovesa v různých jednoduchých časech, tvorbu záporu, otázek i rozkazu, na práci se zvratnými slovesy, na zájmena osobní i přivlastňovací atd.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Výuka probíhá po dobu 10 nedělí: každou druhou neděli vždy 240 min, tj. celkem více než 53 vyuč. hodin (5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6.)

Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere celý blok z příslušné ROLINO učebnice.Objednávka kurzu