1XF A Večerní – JARO–PODZIM 2016

Angličtina


Tento tzv. atypický kurz je zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Elementary.

Samozřejmě také opakování a trénink gramatických jevů z Levelu A bude nedílnou součástí výuky.

Podle dosažené úrovně bude do výuky zařazena učebnice ROLINO: AJ-Level B – trpný rod, průběhové časy, opisy způsobových sloves, neurčitá zájmena, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Doplňková učebnice řady F2F Elementary – Student´s Book (pozor: 2nd Edition):

Učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina.

Obvyklá cena na trhu této učebnice F2F – Student´s Book je 590,- Kč.

Posluchačům nabízíme zajištění této učebnice přes ROLINO s 10% slevou za 531,- Kč.Objednávka kurzu