ANGLIČTINA – TÉMA: ZELENINA


Bambora

brambora

potato
[pə’teitəu]

Brokolice

brokolice

broccoli
[brokəli]

Celer

celer

celery [seləri]

cibule

cibule

onion [anjən]

cesnek

česnek

garlic [ga:lik]

Dyne

dýně

pumpkin [pampkin]

Kedlubna

kedlubna

kohlrabi [‚kəul’ra:bi]

Kren

křen

horseradish [’ho:s‚rædiš]

Kukurice

kukuřice

maize [meiz]

kvetak

květák

cauliflower [’koli‚flauə]

mrkev

mrkev

carrot [kærət]

Okurka

okurka

cucumber [kju:kambə]

paprika

paprika

pepper [pepə]

Petrzel II

petržel

parsley [pa:sli]

porek

pórek

leek [li:k]

Rajce

rajče

tomato [tə’ma:təu]

Redkvicka

ředkvička

radish [rædiš]

Salat

salát

lettuce [letis]

Spenat

špenát

spinach [spinidž]

Zeli (640x577)

zelí

cabbage [kæbidž]