Jednodenní kondice – Level A, Level B – již tento víkend


Jednodenní kondice po Level A a po Levelu B

  • SO/NE – 9:00-12:00 + 13:00-16:00
  • ROLINO 1 – Šrobárova
  • 8 vyuč hod jen za 890,- Kč  (skripta v ceně)

Jednodenní kondice po Level A – sobota/ XK2

Během kurzu se naučíte nebo si zopakujete použití sloves ve všech časových rovinách v kladu, záporu a otázkách spolu s podstatnými jmény počitatelnými i nepočitatelnými. Náplní kurzu je i rozkaz, tázací dovětky, potvrzovací výroky a další gramatické jevy, které jsou potřebné k základní komunikaci a porozumění anglickému projevu.

Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere celý blok z příslušné ROLINO učebnice.

OBJEDNÁVKA KURZU

Jednodenní kondice po Level B – neděle/XM2

Během kurzu se naučíte nebo si zopakujete složitější gramatiku jednoduché věty jako průběhový čas, trpný rod a především způsobová slovesa a jejich opisy ve všech časových rovinách. Náplní kurzu jsou i výčitky, domněnky, jistoty, neurčitá zájmena, stupňování přídavných jmen a další gramatické jevy, které jsou potřebné ke komunikaci v jednoduchých větách a porozumění anglickému projevu.

Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere celý blok z příslušné ROLINO učebnice.

OBJEDNÁVKA KURZU