Jednodenní AJ–soustředění – Vánoce, NE, 8:30–11:30


Jednodenní AJ-soustředění se koná v neděli – prezenční výuka

Výuka probíhá formou konverzačního tréninku, ve výuce je zapojeno více kreativních činností.  Menší žáci si vyrobí např. kolíčkové figurky či vlastní pexesa, starší zase tabulky triád, gramatické přehledy apod., a všichni poté tematické myšlenkové mapy.

  • Témata: Vánoce, vánoční zvyky, zima,…
  • Čas: 8:30-11:30
  • Cena: jen 600,- Kč (v ceně je učebnice a svačinka)
  • Pobočka: ROLINO 9 – Prosek

Stále platí, že žáci jsou v malých skupinkách, podobného věku a znalostí, výuka je založena na principech ROLINO metody® výuky

Je nutné dodržovat nařízená pravidla:

  • Povinné používání roušek žáků i lektorů ve všech prostorách poboček po celou dobu jejich účasti.
  • Povinnost žáků dezinfikovat si ruce bezoplachovým dezinfekčním gelem (je umístěn v každé učebně).
  • Povolena je jen účast žáků na výuce bez příznaků respiračních onemocnění.
  • Dezinfekce stolů a kontaktních míst v učebnách po každé skupině.
  • Kompletní dezinfekce a hygienický úklid všech prostor poboček každý den.
  • Omezení kontaktů žáků z různých skupin.