AJ_IK–A_01–01–01_cleny+prav_mnozne_cislo+ukaz_a_privlastn_zajm_2011_08_01_AT


Course Dates: Open-ended
Enrollment Dates: Enroll Anytime
Who can Enroll: Registered users.
Course Language: English
Price:  FREE

About this course

Členy v angličtině

V angličtině existuje několik neoblíbených gramatických jevů, kterých se většina studentů a žáků bojí. Jedním z těchto jevů jsou nepochybně členy. Zatímco jiným nepříjemným 'gramatikám' se lze šikovně vyhýbat a často se objevují až v pozdějším stádiu pokročilosti (např. předpřítomý čas), členy nás provázejí již od úplného začátku. Nebudeme se jim tedy vyhýbat ani na našem webu.

Často se z úst učitelů dozvíme zajímavý názor: "Členy nejsou zase tak důležité, pro začátek je budeme ignorovat." Skutečně v některých případech je dobré se členy nezabývat, ale již toto úvodní tvrzení učitelů mívá za následek to, že student tuto gramatiku odkládá a odkládá, a nakonec se členy úspěšně naučí nepoužívat. I pokročilejší studenti potom dělají základní chyby právě ve členech.

 

K čemu jsou členy dobré?

Je velice důležité si uvědomit, že jakákoliv gramatika k něčemu slouží. Přítomný průběhový čas se neučíme proto, abychom uměli přítomný průběhový čas. Učíme se ho proto, abychom dokázali popsat právě probíhající děj, něco, co se právě teď děje. Podobně každá gramatika má svoji funkci. Členy nejsou výjimkou. Slouží především proto, aby se lidé mezi sebou lépe domluvili.

Uvedeme si příklad. Nyní se na chvilku zastavte, zavřete oči a představte si slovo, které napíšu o řádek níže. Prostě si ho představte.

AUTO


Kdybych se vás nyní zeptal, co jste si představili, odpovíte asi, že jste si představili auto. Dobře, jaké auto jste si představili? To stejné, které jsem měl na mysli, když jsem slovo psal? Bylo to stříbrné Porshe? Pravděpodobně ne. Každý ze stovky lidí by si asi představil jiné auto, někdo to svoje, někdo to, které mají rodiče, někdo to, které viděl ráno nabourané v příkopě, někdo si představí nějaké auto ze hry Need for Speed, atd atd. Jak se mají lidé mezi sebou domluvit, když si pod jedním pojmem představí takovou spoustu různých věcí? A k tomu právě slouží členy.

'V češtině členy nemáme, tak se bez nich obejdem i v angličtině'. Tento názor je mylný. Abychom se mezi sebou česky domluvili, používáme místo členů jiné jazykové prostředky, např. ukazovací zájmena, apod.

Členy jsou krátká gramatická slůvka, která nějak určují či specifikují význam podstatného jména. Existuje člen určitý (definite article), člen neurčitý (indefinite article) a člen nulový (zero article).

Určitý člen zajistí, že člověk, který mluví, a člověk, který poslouchá, budou mít v hlavě stejnou představu o významu podstatného jména. Jedná se totiž o nějaké konkrétní a určité podstatné jméno. Když v konverzaci řeknu the car, ten, s kým mluvím, si představí stejné auto jako já (tedy např. to, o kterém jsme se před chvilkou bavili, nebo to, které právě před námi zastavilo). Kdyby nevěděl, o kterém mluvím, a já stejně použil the car, bude na mě asi nechápavě zírat a komunikace neproběhne.