Jak se vzalo Jazykové studio ROLINO v obci MNICHOVICE?


Jazykové studio ROLINO učí cizí jazyky děti i dospělé již více než 25 let. Za svou ucelenou a systematickou koncepci své výuky získalo řadu ocenění na mezinárodních veletrzích. Rolino je ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK a dalšími renomovanými institucemi řešitelem řady projektů. Zároveň je i vydavatelem mnoha jazykových učebnic a dalších výukových materiálů jako jsou např. ROLINO obrázkové slovníky, ROLINO pexesa či ROLINO myšlenkové mapy. Jako vzdělávací instituce je Jazykové studio ROLINO akreditováno MŠMT dle zákona č. 563/2004 Sb.

A v čem spočívá kouzlo úspěchu výuky cizích jazyků v Rolinu?

Tím kouzlem v dobrém slova smyslu je používaná unikátní ROLINO metoda® výuky. Jedná se o koncepci výuky s přesně rozpracovanou metodikou i učebnicemi dle věku a znalostí žáků – a to od předškoláků, přes žáky ZŠ a SŠ, až po dospělé posluchače. Pracuje se s rytmizací slova, s ukládáním dynamických stereotypů do podvědomí a následnou vizualizací vyřčeného.

Ti nejmenší se nejdříve v cizím jazyce učí to, co by měli znát ve své mateřštině. Zapojuje se a rozvíjí se co nejvíce smyslů. Základem výuky je komunikace a psychologie cviku. Jedná se o integraci činností – od pohybové, hudební, výtvarné, dramatické až po elementárně rozumovou činnost. Vše vychází ze hry a hra je krokem, který vede k uvolňování fantazie každého dítěte. To vše podporuje a zvyšuje motivaci dítěte, aby se cizí jazyk chtělo učit.

Pro každý školní rok jsou zpracované vlastní jazykové ROLINO učebnice – kdy jedna návštěva odpovídá jedné lekci – rodič má tudíž přesný přehled o tom, co se zrovna na výuce probíralo. Výuka je velmi pestrá, intelektuální aktivity jsou prostřídány mluvními i písemnými cvičeními. Velký prostor je poskytnut aktivní komunikaci.

Cílem je provést žáka cizojazyčnou výukou od jeho ranného věku až po dospělost a posílit tak jeho komunikativní cizojazyčné dovednosti. K tomu stačí věnovat se cizímu jazyku oproti škole jen ještě celé dvě hodiny navíc v odpoledních hodinách. Ve skupinkách je vždy maximálně 7 žáků, takže je zajištěn opravdu individuální přístup ke každému žákovi.

Jak se vzalo Jazykové studio ROLINO v Mnichovicích?

Za dobu své existence vybudovalo Rolino na území města Prahy čtyři velké pobočky. Ročně prochází jeho jazykovými kurzy cca tisíc dětí. Důkazem spokojenosti dětí i jejich rodičů je také to, že to byli právě rodiče z Mnichovic, kteří si vyžádali výuku Jazykového studia ROLINO ve svém městě. Proto od září 2013 začalo Rolino v Mnichovicích vyučovat angličtinu. Nejdříve se otevřely dvě skupinky žáků v Rodinném centru Palouček. Právě díky ROLINO metodě® výuky a proškoleným lektorům zájem o výuku v Mnichovicích rostl. V listopadu 2013 se proto otevřela další skupinka dětí přímo v MŠ Mnichovice, kde je velikou výhodou, že děti z MŠ nemusí nikam přecházet a učí se angličtinu touto metodou přímo tam. Zájem ze strany rodičů neutichal, a proto se od února 2014 otevřela další skupinka, tentokrát opět v Rodinném centru Palouček.

Díky stále rostoucímu zájmu ze strany rodičů o výuku angličtiny ROLINO metodou® výuky vstoupilo Rolino do jednání s paní ředitelkou ZŠ Mnichovice, Mgr. Marcelou Erbekovou. Z tohoto velmi vstřícného jednání vzešlo několik akcí.

Jednak se na půdě ZŠ Mnichovice uspořádala v dubnu 2014 přednáška pro učitelky a učitele této ZŠ, kde vystoupila paní Ing. Libuše Novotná, která je autorkou ROLINO metody® výuky – hlavními tématy bylo představení základní koncepce této metody, ukázková cvičení včetně používání myšlenkových map ve výuce, dále implementace žáků s SPU do výuky a mnoho dalšího. Následně byla uspořádána prezentace metodiky pro rodiče dětí ZŠ Mnichovice.

V neposlední řadě se podařilo domluvit konkrétní termíny tzv. cizojazyčných jednorázových ochutnávek ROLINO metody® výuky, tj. workshopů s názvem „ROLINO AJ-SOUSTŘEDĚNÍ“. První dvoudenní termín na téma Velikonoce proběhl v dubnu 2014 (velikonoční prázdniny) v ZŠ Mnichovice na náměstí, obdobně jako jednodenní workshopy na téma Den matek a MS v ledním hokeji, které se konaly – po domluvě s paní ředitelkou ZŠ – v termínech jejich ředitelského volna, tedy v pátek 2. a 9. května 2014. Dále je v plánu ještě jeden workshop s tématem Den dětí a následně poté ještě přibudou pětidenní prázdninové workshopy, které můžeme nazvat i příměstskými tábory…

Nejdůležitějším výsledkem jednání Jazykového studia ROLINO a ZŠ Mnichovice je, že se podařilo domluvit výuku angličtiny po celý školní rok 2014/15 přímo na ZŠ Mnichovice. Zatím jsou termíny domluvené na odpoledne ve dnech PO, ST a PÁ. Žáci na výuku mohou docházet tedy po celý školní rok vždy 1x týdně odpoledne na celé dvě hodiny (120 minut). Ve skupinkách je vždy maximálně jen 7 žáků. I to je jedním z důvodů, proč je tato celoroční výuka výborným doplněním školního vyučování cizího jazyka. Některé skupinky v Rolinku jsou sice již nyní obsazeny, ale ještě nějaká volná místa k dispozici jsou. V případě zájmu doporučujeme se přihlásit co nejdříve, a to především kvůli zvýhodněnému celoročnímu školnému – podrobnosti na: www.rolino.cz

ROLINO metoda® výuky aktivuje spolupráci obou mozkových hemisfér a pomáhá tak využívat větší množství kapacity našeho mozku. Zároveň zlepšuje koncentraci a posiluje dlouhodobou paměť žáka, neboť žák díky ní získává nástroje komunikace a začíná záhy plynně v cizím jazyce konverzovat. Pravidelným a systematických používáním této metody se zkrátka a dobře mozek více trénuje – to potřebuje pro jakékoliv vzdělávání úplně každý – navíc se tím rovněž startuje u každého proces „jak se správně učit se učit“!