Atypický kurz AJ – 1XH A – Večerní – Level B – JARO 2017


Tento atypický kurz je zaměřen na zdokonalování konverzačních dovedností podle učebnice Úvod do konverzace a procvičování gramatických struktur z předchozích kurzů, především Kondice – Level B.

Úvod do konverzace:

Cílem kurzu je seznámit se se základními konverzačními obraty, budete si nacvičovat jednoduchou konverzaci na běžná témata (seznamování, restaurace, hotel…) a zdokonalovat si schopnost porozumět mluvenému projevu.

Kondice – Level B:

Úkolem je si zopakovat složitější gramatiku jednoduché věty jako průběhový čas, trpný rod a především způsobová slovesa a jejich opisy ve všech časových rovinách. Náplní kurzu jsou i výčitky, domněnky, jistoty, neurčitá zájmena, stupňování přídavných jmen a další gramatické jevy, které jsou potřebné ke komunikaci v jednoduchých větách a porozumění anglickému projevu.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Den-čas:          PO + ST, 18.10-20.10

Termín:            24.4. – 28.6.2017 (PO 1.5.2017=výuka neprobíhá, PO 8.5.2017=výuka probíhá)

Pobočka:         ROLINO 2 – Slezská

Počet lekcí:      19x

Cena:               3.820,- Kč

Objednávka kurzu ZDE…