Atypický kurz AJ–1XF A Večerní – JARO–PODZIM 2016


Tento tzv. atypický kurz je zaměřen na procvičování konverzačních dovedností podle doplňkové učebnice F2F Elementary. Samozřejmě také opakování a trénink gramatických jevů z Levelu A bude nedílnou součástí výuky. Podle dosažené úrovně bude do výuky zařazena učebnice ROLINO: AJ-Level B – trpný rod, průběhové časy, opisy způsobových sloves, neurčitá zájmena, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

 

Čas:                   PO + ST 18:00 – 20:00 hod.

Termín:           18. 4.–22. 6. 2016 + 5. 9.–14. 11. 2016 (nevýuka 28. 9.)

Počet lekcí:     40x

Cena:               7 680,- Kč

V ceně jsou zahrnuty učebnice ROLINO.

Doplňková učebnice řady F2F Elementary – Student´s Book (pozor: 2nd Edition):

Učebnice jiných vydavatelství nejsou zahrnuty v ceně kurzů Rolina.

Obvyklá cena na trhu této učebnice F2F – Student´s Book je 590,- Kč.

Posluchačům nabízíme zajištění této učebnice přes ROLINO s 10% slevou za 531,- Kč.