Termíny kurzů – přihláška

Hlavní kurzy

Další kurzy


 

Zima 2020

Level A+B - kurzy

Level A+B

1U Sobotní Level A+B SO SO 8:30-12:00 + 13:00-16:30 25.1.-28.3. Cena : 7.490 Kč info

Kurz je vhodný pro začátečníky a tzv. chronické začátečníky, ale jedná se o velmi intenzivní kurz každou celou sobotu.

Během kurzu se nejen naučíte základy španělštiny v mluvené i psané podobě, ale zároveň si je stihnete také upevnit, tj. od četby přes poslech, mluvení až k psaní.

Od prvopočátku se učíte používat slovesa ve všech časových rovinách najednou – tj. komunikujete nejen v čase přítomném, ale i budoucím a v časech minulých, včetně podmínek. Zároveň nejen ochutnáte, ale také si upevníte základy konverzačních technik.

Cílem kurzu je naučit posluchače komunikovat v jednoduchých větách, ale za použití všech základních mluvnických časů.

ROLINO učebnice je již v ceně kurzu.

Součástí kurzu jsou i jednoduchá poslechová cvičení, která jsou vytvořená vždy na konkrétní probranou látku.

Výuka probíhá: vždy každou sobotu dopoledne i odpoledne, tj. celkem více než 93 vyuč. hodin

Kurz je koncipován tak, že při každé návštěvě se probere celý blok z příslušné ROLINO učebnice.