Příprava na maturitu, FCE, …


Příprava na maturitu (maturitní témata) a příprava na zkoušku FCE podléhají zařazením pod Rolinko, tedy skupinky po max. 7 studentech, stejné školné,  atd…. více v sekci: Kurzy na školní rok

Příprava na maturitu

Cílová skupina:

 • Studenti 2.- 4. ročníků středních škol, kteří budou maturovat z anglického nebo německého jazyka

Organizace výuky:

 • Výuka v malých skupinkách (max. 7 studentů)
 • Celoroční docházka se zajištěnou návazností, 1x týdně 120 min
 • V případě omluvené absence možnost náhradních hodin a konzultace přes Internet

Forma přípravy:

 • Konverzace a drilová cvičení rozvíjející schopnost pohotového mluveného projevu
 • Rozvíjení schopnosti užívat jazyk i v jeho psané podobě
 • Výuka reálií s využitím audiovizuální techniky
 • Pravidelné vyhodnocování znalostí vytváří silný motivační prvek

Program výuky:

 • Systemizace a rozšíření gramatického učiva v rozsahu středoškolských osnov
 • Konverzační témata (mj. bydlení, školství, kultura, zdraví, ekologie, sport)
 • Reálie České republiky a anglicky / německy mluvících zemí

Studijní materiály zdarma:

 • Přehledně zpracovaná maturitní témata
 • Cvičebnice Jazykového studia ROLINO s klíčem
Přihláška na přípravu na maturitu

Příprava na FCE

Cílová skupina:

 • Studenti středních škol

Organizace výuky:

 • Výuka v malých skupinkách (max. 7 studentů)
 • Celoroční docházka se zajištěnou návazností, 1x týdně 120 min.
 • V případě omluvené absence možnost náhradních hodin a konzultace přes Internet

Forma přípravy:

 • využití ROLINO metody® výuky při vysvětlení a procvičování nové gramatiky a nové slovní zásoby
 • v konverzaci procvičování slovní zásoby a tematických okruhů, které se u zkoušky mohou objevit
 • procvičování typů cvičení, které jsou u zkoušky – listening, writing, reading / use of English, speaking
 • nácvik psaní esejí

Program výuky:

 • cílená příprava na mezinárodní certifikát
 • využití učebnic zaměřených na přípravu na certifikát (Objective First, CUP) a dalších doplňkových materiálů (např. First Trainer, CUP)
 • pravidelné testování a mock testy, tj. testy „nanečisto“

Studijní materiály:

 • Veškeré doplňkové materiály jako testy, atd… jsou ZDARMA
 • Učebnice FCE nabízíme se slevou 10% oproti knihkupectví
Přihláška na přípravu na FCE

Přímý kontakt

… v případě zájmu o další kurzy jako např.: CAE, ale i řadu dalších mezinárodních zkoušek, kontaktujte:

Mgr. Radek Kasík

marketing manager

Tel.: +420 267 311 358

Mobil: +420 737 252 958

E-mail: marketing@rolino.cz