Jednodenní AJ–soustředění – Vánoce, NE, 8:30–11:45


Jednodenní AJ-soustředění na pobočce ROLINO 8 – Háje.

Výuka probíhá formou konverzačního tréninku, ve výuce je zapojeno více kreativních činností.

  • Pro žáky od 1. třídy ZŠ až po 9. třídy ZŠ
  • Typ kurzu: Jednodenní (4 vyuč. hod.)
  • Termín: NE 15.12. 
  • Čas: 8:30-11:45

Stále platí, že žáci jsou v malých skupinkách, max. po 7-8 žácích podobného věku a znalostí, ve výuce je obsažena ROLINO metoda® výuky.